Поточний номер

№ 50 (2024): Вісник ХДУ Серія Економічні науки
Опубліковано: 2024-05-01

СЕКЦІЯ 3 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Переглянути всі випуски

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2013 р.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23953-13793ПР від 26 квітня 2019 р.

Centre International de l'ISSN: 2307-8030 (Print)

Centre International de l'ISSN: 2664-3545 (Online)

Періодичність:  4 рази на рік.

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List


Google Академія: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»

Crossref: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»

Open Ukrainian Citation Index (OUCI): Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»

Фахова реєстрація видання: Видання входить до «Переліку друкованих фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 14 лютого 2014 року № 153 (Додаток № 7)

Фахова реєстрація видання (категорія «Б»): Видання входить до «Переліку друкованих фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток 1).

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції до удосконалення економіки країни.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

 

З повагою,
Головний редактор,
доктор економічних наук, професор,
декан факультету бізнесу і права ХДУ

А.І. Соловйов