Рубрики збірника

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 
8. Гроші, фінанси і кредит 
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
10. Статистика 
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

  • Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні;
  • Подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.