ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

Ключові слова: технологія управління, управління розвитком, стратегія, ресурси підприємства, людські ресурси, мотиваційний профіль, ІТ-підприємство

Анотація

У статті досліджується проблема управління розвитком людських ресурсів у сучасних умовах, зокрема в контексті змін в організаційному середовищі та вимоги до персоналу. Автори зосереджуються на наданні та аналізуванні ключових аспектів управління персоналом, що впливають на ефективність функціонування підприємств ІТ-галузі. Авторами розроблено методику побудови системи стимулів на засадах врахування мотиваційних особливостей трудової діяльності з метою удосконалення технології управління розвитком людських ресурсів на підприємствах ІТ-галузі. У дослідженні застосовано ряд методів, а саме: метод побудови мотиваційного профілю – з метою встановлення поширених мотиваційних типів серед працівників; експертного оцінювання – з метою встановлення мотиваційних особливостей трудової діяльності на підприємствах ІТ-галузі; систематизації – для удосконалення класифікації методів нематеріального стимулювання працівників.

Посилання


1.Верига В.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами в умовах змін. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. Вип. 4 (100). С. 40–46.
2. Бабич Д.В., Фандєєва А.Є. Стратегічне управління людськими ресурсами на підприємствах. Економіка і регіон. 2015. Вип. 3 (52). С. 66–70.
3.Karpenko Y., Pienova A., Melnychuk D., Kutsyk V., Nakonechna N., Kalinichenko S. The main aspects of choosing the enterprises' operating strategy. Independent Journal of Management & Production. 2021. Vol. 12 (6). РР. 359–375. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1758
4. Kuznetsova I., Piskun A., Gorbatiuk V., Mulyk T., Pashchenko O., Hridin O. Peculiarities of formation of competitive strategy of the enterprises of flour-milling branch of Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. Vol. 12 (6). Р. 516–539. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1759
5. Khmelyarchuk M., Demko I., Kozmuk N., Balueva O., Balabash О. The role of entrepreneurship in strategic management of the tourism industry. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22 (2). URL: https://www.abacademies.org/articles/The-roleof-entrepreneurship-in-strategic-management-1528-2651-22-2-320.pdf
6. Balabash О., Kuznetsova I., Karpenko J., Dudziak O., Semenyshena N. Management of Biofuel Production Development on the Basis of Scenario Planning. Journal of Environmental Research, Engineering and Management. 2020. Vol. 76 № 3. P. 35–46. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.erem.76.3.25681
7. Технології стратегічного управління стійким розвитком сучасних організацій : монографія / за ред. І.О. Кузнецова, О.С. Балабаш. Харків : «Діса плюс», 2020. 228 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11832
8. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Київ : «Академвидав», 2023. 416 с.
9. Дзюба Н. Інтегративні підходи до оцінки та розвитку управлінського персоналу в контексті стратегічних цілей організації. Життя та бізнес. 2017. URL: https://www.education.ua/blog/27873/
10. Мішина С.В., Мішин О.Ю. Нематеріальне стимулювання праці як інструмент посилення кадрової безпеки підприємства. Економіка і суспільство. 2019. Вип. 20. С. 582–592. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2019-20-75
Опубліковано
2024-03-29
Сторінки
25-32
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ