МЕНЕДЖМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: менеджмент освіти, менеджмент педагогічної діяльності, менеджмент у закладах освіти, освітній менеджмент, педагогічний менеджмент

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженням факторів та проблеми реалізації педагогічного менеджменту в умовах військового стану (ВС), яка зумовлена необхідністю управлінської підсистеми закладу забезпечити якість освіти на рівні вітчизняних та міжнародних освітніх стандартів. Здійснення та організація освітнього процесу в умовах військового стану набуває особливого значення, оскільки залежить від без пекової ситуації та різних факторів, серед яких є і компетентнісний. Він є одним із основних, оскільки характеризує готовність працівників освітніх закладів до управління у надзвичайних ситуаціях ВС. Тому дослідження аспектів управління закладами освіти в умовах військового стану (ВС) є необхідним і своєчасним. Проведено розмежування факторів на рівні функціонування освітнього процесу, на які впливають і зовнішні й внутрішні чинники. Врахування зазначених чинників може покращувати розвиток закладу освіти, й якість освітнього процесу та сприяти відкриттю нових можливостей. Також зазначені зовнішні чинники можуть блокувати можливості, зокрема, збільшення або зменшення фінансового забезпечення закладу освіти, що у подальшому може вплинути на якість освітнього процесу тощо. Визначено Державні стандарти та нормативно-правові документи, які визначають мету та принципи управління освітнім процесом в закладах освіти та дають загальну характеристику змісту освіти, пояснюють вимоги до результатів навчання та орієнтири для застосування їхнього оцінювання.

Посилання


1. Закон України «Про освіту» (від 05 вересня 2017року №2145-VIII). URL: https://cutt.ly/hrHPm54 (дата звернення: 20.09.2023).
2. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 (дата звернення:20.09.2023).
3. Державний стандарт базової середньої освіти. URL:https://cutt.ly/dUHeSum (дата звернення:20.09.2023).
4. Лист МОН України від.03.2022 №1/3725-22 «Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного стану». URL:http://surl.li/bznhx (дата звернення:20.09.2023).
5. Закон України «Про вищу освіту». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення:20.09.2023).
6. Наказ МОН України від28.03.2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні». URL:http://surl.li/mekx (дата звернення: 22.09.2023).
7. Наказ МОН України від 01.04.2022 № 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року». URL: http://surl.li/bznia (дата звернення: 22.09.2023).
8. Калініна Л.М. Управління новою українською школою. URL: https://lib.iitta.gov.ua/706820/1/dyg-2017-01-KalininaLM_Upravlinnya_novoyu_ukr_shkoloyu.pdf/ (дата звернення:22.10.2023).
9. Карпенко О.А. Основи антикризового управління: навчально-методичний посіб. Київ : Вид-во НАДУ, 2006. 208с.
10. Касьянова О.М. Контрольно-аналітична діяльність керівника навчального закладу. Харків : Вид. група «Основа», 2014. 192 с.
11. Кавтиш О.П., Коляденко І.І. Наукові підходи до сутності антикризового управління. Бізнес-навігатор. Херсон, 2018. № 2. С.7−10.
12. Мармаза О.І. Менеджмент освітньої організації. Харків : ТОВ «Щедра садиба», 2017.126 с.
13. Відеозвернення Першої леді України Олени Зеленської 23 травня 2022 року.
Опубліковано
2023-10-31
Сторінки
77-83
Розділ
СЕКЦІЯ 6 МЕНЕДЖМЕНТ