АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ПРОЄКТНОГО ОФІСУ АУТСОРСИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

Ключові слова: проєктні офіси, KPI (ключові показники ефективності), асесмент-центр, метод 360 градусів, рейтингове оцінювання, інтелектуальний аналіз даних, нейронні мережі, нечітка логіка, генетичні алгоритми, гібридні моделі оцінки персоналу

Анотація

У статті проведено комплексний аналіз існуючих моделей та методів оцінювання ефективності співробітників проєктних офісів аутсорсингових ІТ-компаній. Розглянуто як традиційні підходи – KPI, асесмент-центри, рейтингові системи, так і сучасні методи інтелектуального аналізу даних, зокрема нейронні мережі, нечітка логіка, генетичні алгоритми. Проаналізовано переваги та недоліки кожного з методів. Зроблено висновок, що жоден з підходів окремо не забезпечує комплексного вирішення проблеми оцінювання персоналу. Тому запропоновано комбінований підхід з використанням KPI для кількісних вимірів, доповнених якісними оцінками експертів. Асесмент-центри рекомендовано застосовувати періодично для оцінки компетенцій. Метод 360 градусів корисний для отримання зворотного зв'язку. Методи інтелектуального аналізу даних дозволяють побудувати складні аналітичні моделі. У перспективі пропонується розробка гібридних систем оцінки на основі традиційних та інноваційних підходів. Важливим є вибір вагових коефіцієнтів та критеріїв оцінки відповідно до цілей компанії. Запропонований комплексний підхід дозволить підвищити об’єктивність та ефективність оцінювання персоналу аутсорсингових ІТ-компаній, приймати обґрунтовані кадрові рішення, покращити мотивацію і продуктивність працівників.

Посилання


1. Іванов І.І. Оцінка персоналу ІТ-компаній. Київ : НАУ, 2019.
2. Сидоренко В.В. Методи управління ефективністю в IT-аутсорсингу. Харків : Вид-во ХНУ, 2020.
3. Петренко С.А. Оцінка працівників ІТ-галузі: теорія і практика. Київ : КНУ, 2021.
4. Максименко Г. Підвищення ефективності ІТ-підрозділів підприємств. Одеса : ОНУ, 2018.
5. Кравець О.М. Управління проєктними командами в ІТ-аутсорсингу. Львів : ЛНУ, 2017.
6. Виноградський М.Д. Оцінка персоналу на основі KPI. Київ : Кондор, 2020.
7. Колот А.М. Компетентнісний підхід в управлінні персоналом. Київ : КНЕУ, 2021.
8. Семикіна М.В. Використання HR-аналітики в оцінці персоналу. Київ : ДКС центр, 2019.
9. Пономаренко B.C. Рейтинги і ранжування персоналу в ІТ-галузі. Київ : НАУ, 2021.
10. Карпенко Н.П. HR-аналітика в ІТ-аутсорсингу. Львів : ЛНУ, 2022.
11. Бондарєва І.С. Ассесмент-центр в ІТ-компанії. Харків : ХНУ, 2021.
12. Братішко О.Ю. Бально-рейтингове оцінювання ІТ-персоналу. Київ : НАУ, 2020.
13. Орлова Л.П. HR-брендинг ІТ-компаній. Одеса : ОНУ, 2021.
14. Морозов С.О. Управління командною ефективністю в ІТ-аутсорсингу. Київ : КНУ, 2019.
15 Рамазанов Д.М. Автоматизовані системи оцінки персоналу в ІТ-галузі. Львів : ЛНУ, 2022.
16. Armstrong M. Performance Management. London : Kogan Page, 2014.
17. Grives D. Assessing Individual Performance. New York : Routledge, 2020.
18. Eccles G. G. Automated Performance Management Systems. New York : McGraw Hill, 2018.
19. Meyer J. 360 Degree Feedback. Boston : Cengage Learning, 2017.
Опубліковано
2023-10-31
Сторінки
63-71
Розділ
СЕКЦІЯ 5 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ