УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ІНДУСТРІЇ 4.0 ТА 5.0: ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ТА ВИКЛИКИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ

Ключові слова: управління взаємовідносинами, інноваційний розвиток, Індустрія 4.0, Індустрія 5.0, розвиток економіки, Україна, розвиток, перешкоди, аналіз, інноваційна діяльність

Анотація

Сучасна економічна парадигма трансформується під впливом стрімкого розвитку технологій, який змінює не лише методи виробництва, а й структуру економіки в цілому. Україна, як одна з країн, що активно прагне долучитися до глобальних трендів, визнала необхідність переходу до Індустрії 4.0 та Індустрії 5.0 як стратегічного напрямку інноваційного розвитку. Ця трансформація обіцяє не лише технологічні прориви, а й переосмислення моделі управління взаємовідносинами між усіма організаціями. У статті ми поглибимося у дослідження ключових аспектів переходу України до Індустрії 4.0 та 5.0, розглядаючи інноваційні технології, які визначають цей шлях, а також виклики, що виникають у сфері управління взаємовідносинами між учасниками економічного процесу. Розглянуто, як сучасні технології формують обличчя економічного ландшафту України, а також як управління взаємовідносинами може стати критичним чинником для успішного впровадження інновацій.

Посилання


1. Куцеконь Л.О. Методологічні засади інноваційного розвитку підприємств. Вісник Національного університету біоресурсів природокористування України. 2011. № 168. С. 194–198.
2. Тюха. І.В., Кузнєцова І.В. Проблеми інноваційної діяльності в Україні та на вітчизняних підприємствах. Вісник Ефективна економіка. 2015. № 11.
3. Ємельяненко Л.М., Терен І.В. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України / за ред. В.В. Онікієнка. Київ : РВПС НАН України, 2006. 480 с.
4. Заглуміна Н.А. Формування інструментарію оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства: автореф. 2011. 26 с.
5. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. НАН України. Київ, 2015. 336 с
6. Мороз О.С. Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складів. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2018. № 20.
7. Чому так важлива четверта промислова революція. URL: https://idcard.com.ua/ua/blog/why-is-the-fourth-industrial-revolution-so-important/ (дата звернення 10.11.2023).
8. Про Індустрію 5.0 – чому це стає актуальним для України. URL: https://www.industry4ukraine.net/publications/pro-industriyu-5-0-chomu-cze-staye-aktualnym-dlya-ukrayiny/ (дата звернення 12.11.2023).
9. Ukraine Competitiveness Index 2022. URL: https://tradingeconomics.com/ukraine/competitiveness-index (дата звернення 10.11.2023).
10. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 №40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення 10.11.2023).
11. Міністерство освіти та науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua (дата звернення 12.11.2023).
12. Наукова та інноваційна діяльність України за 2020 рік. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Nauka_2020.pdf (дата звернення 11.11.2023).
13. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи" від 15.10.2008 р.
14. Global Innovation Index 2022. URL: https://www.globalinnovationindex.org/home (дата звернення 11.11.2023).
Опубліковано
2023-10-31
Сторінки
44-50
Розділ
СЕКЦІЯ 3 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА