АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗОВНІШНІХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Ключові слова: логістика, управління постачанням, логістичні потоки, глобалізація

Анотація

В умовах активної глобалізації та постійної залежності від зовнішніх постачальників логістичні системи підприємств стикаються зі значущими викликами. Зміни в глобальному економічному та політичному середовищі створюють необхідність глибокого аналізу та розробки стратегій управління логістичними потоками для забезпечення стійкості та ефективності. Дослідження спрямоване на аналіз викликів та можливостей, які виникають у контексті управління логістичними потоками в умовах глобалізації та залежності від зовнішніх постачальників. Зростання складності логістичних систем вимагає уваги до оптимізації процесів та забезпечення сталої функціональності логістичних ланцюгів. Основною метою дослідження є розкриття сутності та особливостей управління логістичними потоками в умовах глобалізації, ідентифікація ключових факторів, що впливають на ефективність цих процесів та розробка практичних рекомендацій для підприємств. Об'єктом дослідження є системи управління логістичними потоками підприємств в умовах глобалізації, а предметом - виклики та можливості цих систем у контексті зовнішньої залежності від постачальників. Дослідження базується на комплексному аналізі вітчизняної та міжнародної літератури, участі у наукових конференціях та обговоренні з провідними науковцями. Крім того, використані методи системного аналізу, які дозволили глибше розібратися в проблемі та визначити стратегічні підходи. Автор визначив основні виклики, що стоять перед підприємствами в управлінні логістичними потоками, ідентифікував ключові можливості для оптимізації цих процесів. Зосереджуючись на гнучкості логістичних систем та стратегічному управлінні постачальницькими ланцюгами, автор вирішив завдання по розробці рекомендацій для практичного впровадження результатів дослідження. Висновки дослідження свідчать про необхідність постійного моніторингу та адаптації логістичних стратегій до змін у глобальному середовищі. Рекомендації включають в себе впровадження інноваційних технологій, стратегічну диверсифікацію постачальницької бази та посилення спроможності адаптації до змін.

Посилання


1. Sallnäs U. and Björklund M. (2023) Green e-commerce distribution alternatives – a mission impossible for retailers? The International Journal of Logistics Management, vol. 34, no. 7, pp. 50–74. DOI: https://doi.org/10.1108/IJLM-07-2022-0271 (in English)
2. Pinna R., Carrus P. P. and Marras F. (2015) The drug logistics process: an innovative experience. The TQM Journal, vol. 27, no. 2, pp. 214–230. DOI: https://doi.org/10.1108/TQM-01-2015-0004, (in English)
3. Turrisi M., Bruccoleri M. and Cannella S. (2013) Impact of reverse logistics on supply chain performance. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 43, no. 7, pp. 564–585. DOI: https://doi.org/10.1108/IJPDLM-04-2012-0132 (in English)
4. Gatenholm G., Halldórsson Á. and Bäckstrand J. (2021) Enhanced circularity in aftermarkets: logistics tradeoffs. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 51 no. 9, pp. 999–1021. DOI: https://doi.org/10.1108/IJPDLM-11-2020-0367 (in English)
5. Wijbenga H. S., van Fenema P. C. and Faber N. (2023) Diagnosing recurrent logistics problems: a combined SCM disciplines and maturity perspective. Supply Chain Management, vol. 28, no. 1, pp. 122–139. DOI: https://doi.org/10.1108/SCM-02-2021-0067 (in English)
6. Ye Q. and Ma B. (2017) E-Business Logistics / Ye Q. and Ma B. (Ed.) Internet+ and Electronic Business in China: Innovation and Applications. Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57–98. DOI: https://doi.org/10.1108/978-1-78743-115-720171006 (in English)
7. Ji G. (2005) Logistics and Matter-Element Models Based on the Firm’s Innovative Approach. Journal of International Logistics and Trade, vol. 3, no. 1, pp. 121–145. DOI: https://doi.org/10.24006/jilt.2005.3.1.121 (in English)
8. Fojt M. (1995) Strategic logistics management. Logistics Information Management, vol. 8, no. 5, pp. 1–56. DOI: https://doi.org/10.1108/09576053199500001 (in English)
9. Lambert D. M. (2017) The Supply Chain Management and Logistics Controversy / Brewer A. M., Button K. J. and Hensher D. A. (Ed.) Handbook of Logistics and Supply-Chain Management. Vol. 2. Emerald Group Publishing Limited, Leeds, pp. 99–126. DOI: https://doi.org/10.1108/9780080435930-007 (in English)
10. Ballou R. H. (2007) The evolution and future of logistics and supply chain management. European Business Review, vol. 19, no. 4, pp. 332–348. DOI: https://doi.org/10.1108/09555340710760152 (in English)
Опубліковано
2023-10-31
Сторінки
30-35
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ