ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: аналіз, управління, підприємство, конкурентоспроможність, організаційно-економічний механізм

Анотація

В статті проведено дослідження особливостей побудови механізму управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності. Систематизовано основні складові організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства. Запропоновано інструменти та методи для проведення аналізу конкурентного середовища, основною метою яких є розробка стратегії, яка дозволить підприємству досягти конкурентної переваги. Обґрунтовано основні кроки стратегічного планування, як важливого етапу управління підприємством. Розроблено основні елементи маркетингової стратегії. Визначено основні аспекти інновацій і досліджень на підприємстві. Обґрунтовано головні принципи управління якістю. Визначено ключові аспекти управління персоналом. Запропоновано алгоритм взаємодії зі зацікавленими сторонами.

Посилання


1. Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. Київ. 2001. 390 с.
2. Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю. Київ. 2003. 304 с.
3. Мохненко А.С. Маркетинг як інструмент ефективного функціонування логістичної системи підприємства. Львів,.2023. С. 136–160.
4. Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства. Київ, 2001. 228 с.
5. Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики. Харків, 2006. 248 с.
6. Mokhnenko A. (eds.) Innovative Paradigm of Management Accounting and Development of Controlling in the Entrepreneurship. Universal Journal of Accounting and Finance. 2021. Vol. 9. No. 4. Рp. 548–564.
Опубліковано
2023-10-31
Сторінки
25-29
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ