КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ

Ключові слова: бізнес-аналітика, інформаційні системи, інформаційні технології, візуалізація даних, прийняття рішень

Анотація

У статті досліджено та систематизовано підходи до терміна «бізнес-аналітика» як процесу обробки та вивчення даних за допомогою визначених методів і перетворення даних нанові знання для підвищення ефективності діяльності підприємства. Проведено огляд сучасних закордонних наукових публікацій із бізнес-аналітики. Виокремлено компоненти бізнес-аналітики: візуалізація даних, агрегування даних, інтелектуальний аналіз даних, ідентифікація асоціацій та послідовностей, прогнозування, оптимізація. Детально досліджено основні етапи бізнес-аналітики: описова аналітика, діагностична аналітика, прогнозна аналітика, рекомендаційна аналітика. Проведено класифікацію типів та методів бізнес-аналітики. Проаналізовано основні характеристики найпоширеніших програмних продуктів візуалізації даних Tableau та Microsoft Power BI.

Посилання


1. Giles Hindle, Martin Kunc, Michael Mortensen, Asil Oztekin, Richard Vidgen. Business analytics: Defining the field and identifying a research agenda. European Journal of Operational Research. 2020. Volume 281. Issue 3. P. 483–490. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.10.001
2. Suryanarayanan Krishnamoorthi, Saji K. Mathew. Business analytics and business value: а comparative case study. Information & Management. 2018. Volume 55. Issue 5. P. 643–666. DOI: https://doi.org/10.1016/j.im.2018.01.005
3. Clyde Holsapple, Anita Lee-Post, Ram Pakath. A unified foundation for business analytics. Decision Support Systems. 2014. Volume 64. P. 130–141. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.05.013
4. Yanqing Duan, Guangming Cao, John S. Edwards. Understanding the impact of business analytics on innovation. European Journal of Operational Research. 2020. Volume 281. Issue 3. P. 673–686. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.06.021
5. Arafat Salih Aydinera, Ekrem Tatoglub, Erkan Bayraktarc, Selim Zaimd, Dursun Delene. Business analytics and firm performance: The mediating role of business process performance. Journal of Business Research. 2019. Volume 96. P. 228–237. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.028
6. Гафіяк А.М. ІТ-технології та бізнес-аналітика. Економіка та суспільство. 2018. № 15. С. 933–937.
7. Штефан Б. Бізнес-аналітика на підприємствах: зміст і технології організації. Моделювання регіональної економіки. 2014. № 2(24). С. 456–471.
8. Thomas H. Davenport, Jeanne G. Harris. Competing on Analytics: The New Science of Winning. Harvard Business Press. 2007. 218 p.
9. 49 Shocking Business Intelligence Statistics for 2021. URL: https://www.trustradius.com/vendor-blog/business-intelligence-statistics-and-trends (дата звернення: 11.02.2022).
10. Ankit Kumar. Power BI vs Tableau: Comparison Between Top Two BI Tools. URL: https://dzone.com/articles/power-bi-vs-tableau-comparison-between-top-two-bi (дата звернення: 11.02.2022).
Опубліковано
2022-03-30
Сторінки
69-75
Розділ
СЕКЦІЯ 5 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ