РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ БРЕНД-ПРОЕКТУ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ НА ПРИСИВАШШІ

Ключові слова: територіальний маркетинг, бренд-менеджмент, бренд-проєкт, туристична дестинація, конкурентоспроможність території

Анотація

Стаття присвячена проблемі пошуку та обґрунтуванню нових напрямків використання потенціалу земельних ресурсів територіальних громад ,питанню створення нових туристських дестинацій на Півдні Херсонської області. В публікації висвітлено проблему створення та імплементації бренду території як інструменту виокремлення та розвитку конкурентної ідентичності. Обґрунтовано необхідність дослідження сутності бренд-менеджменту як інструменту управління процесами економічних трансформацій сільських територій. Для Присиваської ОТГ було розроблено «Програму маркетингових заходів» як складову «Стратегії розвитку громади до 2026 року» та бренд-проєкт дестинації. Були визначені головні ознаки території, які використовувалися в якості елементів брендингу та унікального відображення об’єкту у свідомості відвідувачів. Проєкт був презентований на туристичному форумі тематичним туром з елементами театралізації. Вже перший рік реалізації проекту підтвердив дієвість розробленого інструментарію, щорічна кількість відвідувачів дестинації зросла з 10-15 тисяч до 75 тисяч.

Посилання


1. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» від 17.06.2004, № 1807-ІV.
2. Анхольт С., Хильдрет Д. Бренд Америка: мать всех брендов. Москва : Добрая книга, 2010. 232 с.
3. Louro M. Brand management paradigms. Journal of marketing management. 2001. Vol. 17 (7). P. 849–875.
4. Hanna S. Towards of Strategic Place Brand Management Model. Journal of Marketing Management. 2011. Vol. 27. P.458–476.
5. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика : монографія. Луцьк : Настир’я, 2008. 528 с.
6. Павлова І.О. Маркетингова стратегія просування бренду сільських територій Південного регіону. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 17 (2). С. 24–28.
7. Глуха В.В. Вдосконалення економічного механізму державного регулювання депресивних регіонів шляхом впровадження стратегій брендінгу територій. Економіка та держава. 2014. № 3. С. 128–130.
8. Вакар Т.В. Методологічні та методичні основи брендингу сільських територій. Економіка та держава. 2016. № 9. С. 80–85.
9. Гончарук І., Томашук І. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4 (32). С. 19–30.
Опубліковано
2022-03-30
Сторінки
57-62
Розділ
СЕКЦІЯ 3 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА