ФОРМУВАННЯ ЗАСТАВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІД ЧАС ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Ключові слова: іпотечне кредитування, заставний потенціал, земельні ресурси, вартість землі, аграрна сфера, ресурсний потенціал

Анотація

Виокремлено показники  оцінки заставного потенціалу. Проведено аналіз земельних ресурсів сільськогосподарського призначення через призму землеволодіння та землекористування. Проаналізовано нормативну вартість земель сільськогосподарського призначення  та визначено чинники, що на неї впливають. Проведено розрахунок величини заставного потенціалу земель сільськогосподарського призначення за методом нормативних грошових оцінок. Розраховано ймовірну ринкову вартість сільськогосподарських угідь як величину заставного складника ресурсного потенціалу іпотечного кредитування за методом капіталізації доходу. Визначено ключові чинники впливу на формування вартості земель сільськогосподарського призначення. Виокремлено завдання, що дасть змогу вирішити об’єктивна оцінка заставного потенціалу.

Посилання


1. Гуторов О.І. Оцінка земельних ресурсів та ефективності інвестицій. Харків : ХНАУ, 2006. 368 с.
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cg.htm (дата звернення: 20.06.2019).
3. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL: http://land.gov.ua/info/ (дата звернення: 15.06.2019).
4. Погріщук Г.Б. Ретроспективний аналіз визначення якісного стану та оцінки земельних ресурсів. Агросвіт. 2017. № 7. С. 12–21.
5. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017 № 262. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0679-17 (дата звернення: 23.06.2019).
6. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 22.06.2019).
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
96-100
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ