КО-МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: конкуренція, кооперація, ко-маркетинг, синергетичний ефект

Анотація

У статті розглянуто основні форми та особливості сучасних кооперентних відносин у маркетинговій сфері діяльності компаній. Здійснено аналіз теоретичних та методологічних основ конкурентного співробітництва, узагальнено погляди на сутність і характерні особливості кооперації і ко-маркетингу як способу уникнути деструктивної конкуренції, організувати спільну діяльність, спрямовану на пошук нових ринків і розширення вже існуючих замість нескінченної боротьби за лояльність споживачів. Установлено, що ко-маркетинг є ефективним інструментом, покликаним реалізовувати інтереси суб’єктів через їх взаємодію і створення нової системи, яка надає можливості розширення спектра конкурентних переваг за рахунок синергетичного ефекту. Розглянуто основні форми сучасного ко-маркетингу, визначено основні напрями майбутніх досліджень: аналіз стану розвитку відносин, кооперації і ко-маркетингу у вітчизняній економіці та здійснення попередньої оцінки ефективності нових форм співробітництва. Питання вдосконалення процесів співробітництва розглядаються як пріоритетні для розроблення стратегій управління на всьому часовому інтервалі. Значення дослідження для теорії полягає у розширенні відомих знань про конкурентно-методичні засади співробітництва конкурентів у маркетинговій сфері і зумовлено зростаючим стратегічним значенням взаємодії між компаніями.

Посилання


1. Капустина Л.М., Хмелькова Н.В. Ко-брендинг в системе маркетинговых альянсов компаний : монография. Екатеринбург : Урал. гос. экон. ун-т, 2010. 209 с.
2. Harbison J., Pekar P., Vissio A., Moloney D. The Allienced Enterprise Breakout Strategy for the New Millenium. Los Angeles : Booz Allen&Hamilton Inc., 2000. P. 2.
3. Пино Р. Корпоративное айкидо. Санкт-Петербург : Питер, 2001. С. 59.
4. Деминг У.Э. Новая экономика. Москва : Эскмо, 2006.
5. Brandenburger A., Nalebuff B. Co-opetition: Revolutionary Mindsel that Redefins Competititon and Cooperation: The Game Theory Strategy That’s Changing the Game of Bussiness. NY. Doubleday, 1996.
6. Cooperatititon. URL: http://www.ctv.es/USERS/romanz/coopet.htm (дата звернення: 03.09.2019).
7. Polenske K.R. Competition, Collaboration and Cooperation: An Uneasy Triangle in Networks of Firms and Regions. Regional Studies. 2004. Vol. 38. № 9. P. 1029–1043.
8. Черенков В.И. Эволюция маркетинговой теории и трансформация доминирующей парадигмы маркетинга. Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2004. № 2. С. 3–33.
9. Любарский И. Маркетинг «без тормозов» (латеральное мышление позволит создавать нетривиальные товары). Новый маркетинг. 2006. № 2.
10. Котлер Ф., Де Без Ф.Т. Латеральный маркетинг. Технология поиска революционных идей. Москва : Альпина Паблишер, 2010.
11. Герасимяк Н.В. Холістичний маркетинг як нова парадигма розвитку маркетингу. Ефективна економіка. 2012. № 7.
12. Anderson J.C., Narus J.A. A model of distribution firm and manufactures firm working pertnerships. Journal of Marketing. 1990. № 54. P. 42–58.
13. Хмелькова Н.В. О формах ко-маркетинга. Вестник Челябинского государственного университета. Экономика. 2010. № 14(195). Вып. 27. С. 109–114.
14. Boon L., Kurtz D.L. Contemporary Marketing. 13th ed. Sputh-Western College Pub., 2007.
15. Cherubini S. Tendenze Ditensioni del Co-marketing Sportivo. Co-marketing Sportivo. Stratege di Cooperazione nel Mercato Sportive. F. Angeli. 1999.
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
72-76
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ