СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  • Л.С. Марчук
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, стратегія управління підприємством, інноваційний розвиток, господарська діяльність галузі машинобудування, мотивація персоналу, залучення інвестицій, антикризові заходи

Анотація

У статті проведено детальний аналіз стану інтелектуального потенціалу промислових підприємств України, який свідчить про те, що якісна організаційно-управлінська структура потрібна не лише на початковому етапі інноваційного розвитку, а й в майбутньому максимально використовувати наявні інтелектуальні ресурси. При цьому необхідно підвищувати компетентність організації, залучати нові технології та методи управління інтелектуальним потенціалом відповідно до швидких змін навколишнього середовища.

Посилання


1. Марчук Л.С. Методики розрахунку інтелектуального потенціалу підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Економічні науки. 2018. № 20(1296). С. 95–102.
2. Марчук Л. Маркетингова інноваційна діяльність промислових підприємств машинобудівної галузі України. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Луцьк, 5 жовтня 2018 р. Луцьк, 2018. С. 283–285.
3. Марчук Л. Система та особливості стимулювання персоналу в умовах інноваційного розвитку промислових підприємств. Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 жовтня 2018 р. Київ, 2018. С. 316–318.
4. Державна служба статистики України. Статистична інформація. DOI : http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Марчук Л.С. Інтелектуальний потенціал України як аспект управління: проблеми та напрями розвитку. Сучасні технології менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 7 листопада 2018 р. Луцьк, 2018. С. 102–103.
6. Марчук Л.С., Перерва П.Г. Основні антикризові заходи в управлінні промисловим підприємством. Економічні науки : матеріали 8-ї наук.-практ. конф., м. Харків 29 листопада 2018 р. Харків, 2018. С. 136–137.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
78-81
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ