СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ АГРОКЛАСТЕРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

  • Д.А. Артеменко
Ключові слова: сільське господарство, держава, регіон, агрокластер, стратегія, інновації, система, інформація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблем розвитку аграрних кластерів в Україні. Проведено аналіз наявних підходів до організації кластерів, виокремлено відтворювально-галузевий, територіально-структурний та інноваційний підходи. Рекомендовано формування конкурентоспроможного сільськогосподарського кластеру на регіональному та міжрегіональному рівнях на інноваційному підході. Запропоновано методичні засади формування стратегії побудови кластеру, визначено етапи реалізації завдань стратегії його створення та суб’єкти управління агрокластером. Доведено необхідність створення юридичної некомерційної структури у вигляді Координаційної ради агрокластера, яка об'єднуватиме партнерів кластеру, регулюватиме взаємовідносини між ними і визначатиме рівень їх залучення в діяльність кластера.

Посилання


1. Вишневська О.М. Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрного сектору в умовах глобалізацій них змін і тенденцій. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 4. Т. 2. С. 136–139.
2. Гришова І.Ю., Присяжнюк А.Ю. Кластери в агропромисловому комплексі: проблеми та перспективи розвитку. Економіка АПК. 2011. № 4. С. 142–146.
3. Саблук П.Т., Кропивко М.Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки. Економіка АПК. 2010. № 1(183). С. 3–12.
4. Gálvez-Nogales E. Agro-based clusters in developing countries: staying competitive in a globalized economy. FAO, Rome. 2010. 106 p.
5. Irshad H. Clusters – A key to Rural Prosperity. Rural Development Division: Alberta, 2009. URL: http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/csi12897/$FILE/Clusters-%20A-key-to-Rural-Prosperity.pdf (дата звернення: 26.02.2019).
6. Looijen A., Heijman W. European Agicultural Clusters: how can European Agricultural Clusters be measured and identified? Economics of Agriculture. 2013. № 2. Р. 337–353.
7. Гриднєв М.А. Характерні риси кластероутворення в регіонах України. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 14. С. 588–596.
8. Кузнєцова Л.В. Банківський кредит як джерело фінансового забезпечення розвитку АПК України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 9. Ч. 1. С. 183–187.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
23-26
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ