КРИТЕРІЇ ФІНАНСОВОЇ ПРИЙНЯТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ

Ключові слова: критерії фінансової ефективності проєкту, рівні прибутковості інвестиційного проєкту, аналіз фінансової прийнятності проєкту, ризик неприйнятної проєктної доходності, методи сценаріїв і Монте-Карло

Анотація

Стаття присвячена розробці нових підходів та методів кількісної оцінки фінансових результатів інвестиційних проєктів в умовах невизначеності. Автори пропонують при перевірці передбачуваних результатів інвестиційного проєкту за допомогою основних дисконтованих показників фінансової ефективності замість традиційного аналізу проєкту на беззбитковість перевіряти його фінансову прийнятність, тобто відповідність прибутковості проєкту хоча б мінімальним запитам інвестора. Для цього, значення дисконтованих показників фінансової ефективності інвестиційного проєкту NPV (Net Present Value) та PI (Profitability Index) потрібно порівнювати не з беззбитковими значеннями, а з нижньою межею прийнятної для інвестора доходності. Замість двох інших основних показників фінансової ефективності проєкту – IRR (Internal Rate of Return) та DPP (Discounted Payback Period) – автори пропонують використовувати нові більш загальні показники фінансової прийнятності проєкту – IRAR (Internal Rate of Acceptable Return ) та DPAR (Discounted Period of Acceptable Return). Для беззбиткового рівня прибутковості проєкту значення нових та традиційних показників збігаються, тобто: IRAR = IRR, DPAR = DPP. Оскільки критерії фінансової прийнятності проєкту формулюються для ситуації невизначеності, то розглядаються математичні сподівання значень відповідних показників. Застосування запропонованих критеріїв фінансової прийнятності до проєкту проілюстровано на конкретному прикладі. Як приклад розглянуто інвестиційний проєкт з рентним потоком платежів та трьома сценаріями можливого розвитку. Для цього проєкту було проведено аналіз його фінансової прийнятності при завданні різних рівнів проєктної доходності. У ситуації часткової невизначеності рішення щодо реалізації того чи іншого інвестиційного проєкту приймаються з урахуванням двох факторів: прибутковості проєкту та його ризику. Тому крім показників фінансової прийнятності проєкту у статті було розглянуто також показники ризику неприйнятно низької прибутковості проєкту. Для досліджуваного прикладу було отримано значення цих показників ризику за допомогою методу сценаріїв та методу Монте-Карло.

Посилання


1. Keršytė A. Investment risk analysis: theoretical aspects. Economics and Management. 2012. Vol. 17, no. 3. P. 889–894. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.em.17.3.2099
2. Hopkinson M. Net Present Value and Risk Modelling for Projects. New York: Routledge, 2017. 180 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315248172
3. Gotze U., Northcott D., Schuster P. Investment Appraisal: Methods and Models. (2 ed.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2015. 363 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-45851-8
4. Carmichael D. G. Adjustments within discount rates to cater for uncertainty – Guidelines. The Engineering Economist. 2017. Vol. 62, no. 4. P. 322–335. DOI: https://doi.org/10.1080/0013791X.2016.1245376
5. Tarzia D.A. Properties of the Financial Break-Even Point in a Simple Investment Project as a Function of the Discount Rate. Journal of Economic & Financial Studies. 2016. Vol. 4, no. 2. P. 31–45. DOI: https://doi.org/10.18533/jefs.v4i02.226
6. Hazen G., Magni C.A. Average internal rate of return for risky projects. The Engineering Economist. 2021. Vol. 66, no. 2. P. 90–120. DOI: https://doi.org/10.1080/0013791X.2021.1894284
7. Brzaković T., Brzaković A., Petrović J. Application of scenario analysis in the investment projects evaluation. Ekonomika poljoprivrede. 2016. Vol. 63, no. 2. P. 501–513. DOI: https://doi.org/10.5937/ekoPolj1602501B
8. Vasil’ev A., Vasil’eva N., Tupko N. Development of combined method for analysis of financial risks of investment project. Technology Audit and Production Reserves. 2017. Vol. 4, no. 4. P. 43–49. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.108527
9. Vasiliev A., Vasilieva N., Tupko N. Development of a systems approach to assessment investment project risks: risks of unacceptably low project profitability. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2022. Vol. 1, no. 4 (115). P. 77–86. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252997
Опубліковано
2024-03-29
Сторінки
60-66
Розділ
СЕКЦІЯ 3 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ