ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОРПОРАЦІЇ

Ключові слова: корпорація, корпоративне управління, управління персоналом, персонал-технології, технологія управління персоналом

Анотація

У статті розкрито сутність та зміст поняття система управління персоналом. Виявлено особливості системи управління персоналом у корпорації, визначено вимоги до корпоративних технологій управління персоналом. Розкрито ключові аспекти концепції управління персоналом, включаючи визначення сутності та цілей управління персоналом, аналіз критеріїв та принципів, що лежать в його основі, а також розгляд підходів до реалізації цієї концепції в умовах корпоративного середовища. У сучасних умовах у великих компаніях формується чітка ієрархія: система корпоративного управління, важливою підсистемою якої є система управління персоналом, де у свою чергу, центральне місце займає підсистема навчання та розвитку персоналу. Проте, цей процес здійснюється без відповідного методичного забезпечення, внаслідок чого порушується цілісність системи корпоративного управління. Концепція управління персоналом представляє комплексний підхід до організації роботи з людьми всередині організації, що поєднує як теоретичні, так і практичні аспекти, з метою досягнення оптимальних результатів як для компанії в цілому, так і для кожного її працівника.

Посилання


1. Гугул О.Я. Теоретичні засади управління розвитком персоналу. Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2013. № 6. С. 194–198.
2. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. Київ : Вид-во «Кондор», 2009. 428 с.
3. Синиціна Ю.П., Шпортько Г.Ю. Дослідження елементів сучасної системи управління персоналом : монографія. Дніпро : Поліграфцентр «Формат», 2022. 116 с.
4. Співак В.В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2013. № 6, т. 2. С. 178–181.
5. Ткаченко А.М., Морщенок Т.С. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом : монографія. Запоріжжя, 2008. 234 с.
6. Харитоненко С.В., Решетник Н.І. Об’єктивна зумовленість сучасних змін у системі управління персоналом. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 4(15). С. 225–228.
7. Шляга О.В., Білоус А.С. Підходи до оцінки персоналу на підприємствах. URL: https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/evzdia_5_126.pdf
8. Richard H. Euro Managers & Martians. Brussels: ADivision of Europublic SA/NV, 2013. 264 p.
9. Rudnicki W., Vagner І. Methods of strategic analysis and proposal method of measuring productivity of a company. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2014. № 2 (25). P. 175–184.
Опубліковано
2024-03-29
Сторінки
48-53
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ