ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРAРХІЙ (МАІ) ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В ПРОЄКТАХ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ПАРТНЕРСТВА

Ключові слова: інтеграція підприємств, партнерство, метод аналізу ієрархій, узгодження інтересів, прийняття рішення

Анотація

У статті визначається, що формування довгострокових ефективних партнерських відносин між суб'єктами господарювання є однією з форм їх інтеграції. Інтеграція підприємств, як складний процес, визначається рядом етапів, кожен із яких вимагає ефективних управлінських рішень. Ключовим у цьому контексті є відбір та оцінка потенційних партнерів. Визначено, що метод аналізу ієрархій Сааті Т. може бути ефективним інструментом для об'єктивної та математично точної оцінки потенційних партнерів у ситуаціях багатокритеріального вибору. У роботі розкривається суть методу, його етапи застосування та переваги в контексті управлінських рішень. Приводиться конкретний приклад розрахунків, проведених за допомогою методу Сааті Т., при виборі партнера для інтеграції молокопереробного підприємства з постачальником сировини. Стаття висвітлює практичний аспект використання методу для оптимального прийняття управлінських рішень в бізнес-середовищі.

Посилання


1. Чмут А.В. Особливості розвитку інтеграції підприємств при виробництві харчових продуктів в умовах виходу на європейські ринки. Теорія і практика регіонального розвитку: колективна монографія. Дніпро : Герда, 2016. С. 539–546
2. Чмут А.В. Особливості прийняття рішень щодо вибору партнера при реалізації проєкту з інтеграції підприємств. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління». 2022. № 6. URL: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2022-6-04-06/2022-6-04-06
3. Pylypenko A., Litvinenko A. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems. Economic Annals-XXI. 2017. № 165(5-6). С. 75–77.
4. Попова І.В. Обґрунтування вибору потенційного постачальника як фактора підвищення стійкості підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 690. С. 421–426. URL: https://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2010_690/72.pdf
5. Saaty T.L. The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York, 1980. 287 p.
6. Синенко М.А. Метод Сааті при прийнятті управлінських рішень на прикладі підприємства малого бізнесу. Інтелект XXI. 2018. № 1. С. 235–238. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_1/51.pdf
7. Чмут А.В., Федорова Т.В. Гармонізація інтересів акціонерів корпорацій та інших стейкхолдерів в умовах виходу на міжнародні ринки. Менеджер. Вісних Донецького державного університету управління. 2017. Вип. 2 (75). C. 91–97. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4232
Опубліковано
2023-10-31
Сторінки
72-76
Розділ
СЕКЦІЯ 5 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ