АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Ключові слова: альтернативні джерела фінансування, краудфандинг, венчурний бізнес, ICO

Анотація

Стаття присвячена актуальній темі альтернативних джерел фінансування, яка набула зростання інтересу як серед науковців України, так і світу. У роботі відображений огляд та аналіз того, як альтернативні джерела фінансування впливають на розвиток підприємств, стартапів, інноваційних проектів і галузей економіки. Дослідження розкриває такі аспекти, як доступність фінансування, диверсифікація джерел, залучення інвестицій у нові ідеї та інновації, підтримка стартапів і малого бізнесу, підтримка спільноти, зміна бюрократії та зростання конкуренції. Стаття закликає до розгляду альтернативних джерел фінансування як важливого інструмента для забезпечення доступності фінансових ресурсів і сприяння розвитку сучасної економіки.

Посилання


1. Кузьмин О., Литвин І. Венчурний бізнес: особливості розвитку та глобалізаційні аспекти. 2019. с. 412.
2. Ситнік Н.І. Краудфандинг: нові можливості та тренди. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. № 31. С. 187-192
3. Васильєв О.В., Матющенко С.С. Краудфандинг – сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 36–40. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2016/8.pdf. (дата звернення 30.08.2023).
4. Бахур Н. В. Краудфандинг та краудсорсинг як інструменти стимулювання розвитку регіонів та громад. Ефективна економіка. № 9. 2021. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.9.85
5. Манаєнко І.М., Діденко А.С. Краудфандинг як інноваційний інструмент розвитку бізнесу. Актуальні проблеми економіки та управління. № 11. 2017. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102780 (дата звернення 30.08.2023).
6. Rubanov P. Alternative Finance Business-Models: Online Platforms. Financial Markets Institutions and Risks. № 1(3). 2017. Pp. 92–98 DOI: https://doi.org/10.21272/fmir.1(3).92-98.2017
7. Yunusova S. Alternative Financing Methods of Investment Projects. Gospodarka i Innowacje. 2023. № 35. Pp. 416–421.
8. Lukauskas T., Puleikienė K. Possibilities of Attracting Financing Sources to Start-Up Companies. Set of Articles. 2023. P. 112.
9. Kalandarov A. Legal Regulation of Equity-Based Crowdfunding. World Bulletin of Social Sciences. № 25. 2023. Pp. 25–29.
10. Vyas A. A Study on Crowdfunding as an Innovative way to Finance Startups. Shanlax International Journal of Management, № 10(4). 2023. Pp. 5–9.
11. Dubey, Adarsh Kumar, et al. Crowdfunding using Blockchain for Startups and Investors. In: 2023 7th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS). IEEE, 2023. P. 1400–1405.
12. Zhuk O. Crowdfunding as an Innovative Financing tool for Entrepreneurship in Creative Economy. Innovative Management Of Business Integration And Education In Transnational Economic Systems. 2023. Pp. 288.
13. Birch K. Reflexive expectations in innovation financing: An analysis of venture capital as a mode of valuation. Social Studies of Science. № 53. 2023. Pp. 29–48.
14. Lerner J., Leamon A. Venture capital, private equity, and the financing of entrepreneurship. John Wiley & Sons, 2023.
15. Fried Vance H., Hisrich Robert D. Toward a model of venture capital investment decision making. Financial management. 1994. Vol. 23, No. 3. Pp. 28–37.
Опубліковано
2023-10-31
Сторінки
57-62
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ