ГРАНТОВІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ РАДИ «EIC ACCELERATOR»

Ключові слова: EIC Accelerator, гранти EIC Accelerator, грантова підтримка ЄК, гранти ЄС, гранти для стартапів, гранти для МСП, гроші для стартапів

Анотація

Метою статті є дослідження цілей, пріоритетів та дестинацій програми Європейської інноваційної ради «EIC Accelerator», її грантових можливостей, а також аналіз особливостей залучення її фінансових інструментів для українського інноваційного бізнесу. Досліджуючи дану тему ми зверталися до нормативно-правових актів, конкурсної документації програми «Горизонт Європа» за напрямом EIC Accelerator, а також до публікацій науковців. Методи, які були застосовані під час дослідження: опис аналіз, узагальнення, індукція, дедукція, пояснення, класифікація, а також системний та функціональний тощо. Підсумовано, що українські стартапери та представники малого та середнього підприємництва, успішно скориставшись грантовими можливостями програми, отримають, окрім грантових ресурсів, вигоду від індивідуальних коучингів, наставництва, навчання та доступ до інноваційної екосистеми та аналогів. Особливістю програми EIC Accelerator є те, що її фінансові інструменти мають такі форми: «лише грант», «перший грант», «інвестиційно-грантове фінансування», «лише інвестиції». Наведено ряд критеріїв прийнятності, які, на думку дослідників, суттєво обмежують коло потенційних грантоотримувачів: рівень готовності технології організації заявника повинен бути не менше п’ятого; заявники повинні мати інноваційний продукт, послугу чи бізнес-модель, яка здатна змінювати правила гри, створювати нові ринки в Європі та навіть у всьому світі; апліканти повинні мати амбіції та прагнення до масштабування та розширення, а також потребувати значного фінансування. Наголошено на тому, що фінансові ресурси програми визнані в Європейському Союзі ефективними інструментами підтримки малих і середніх підприємств, які допоможуть підприємцям здійснювати проривні інновації, отримувати доступ до акціонерного капіталу і розвивати інноваційні стартапи. У статті проаналізовані цілі, пріоритети програми EIC Accelerator. Окреслено можливості для українських стартапів, малих і середніх підприємств, а саме: доступ до грантової та грантово-інвестиційної підтримки у розвитку та виході на нові ринки. Акцентовано на тому, що грантові інструменти програми EIC Accelerator відкриті для українських стартапів та МСП за двома типами викликів: EIC Accelerator Challenges та EIC Accelerator Open. Наголошено на тому, що пріоритетними темами EIC Accelerator Challenges у 2023 році є: нові аналізи на основі біомаркерів для персоналізованого лікування раку; аерозольна та поверхнева дезактивація для боротьби з пандемією; зберігання енергії; новий європейський Bauhaus та сектор архітектури, інженерії та будівництва (AEC) оцифрування для декарбонізації; нові напівпровідникові або компоненти квантової технології; нові технології для стійкого сільського господарства; орієнтовані на клієнтів інноваційні космічні технології та послуги.

Посилання


1. Виклики EIC Accelerator. URL: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator/eic-accelerator-challenges_en (дата звернення: 01.10.2023).
2. Куліш Д. Система підтримки стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств ЄС. Економіка, управління та адміністрування. № (3(105). С. 3–9. URL: http://ema.ztu.edu.ua/article/view/287830 (дата звернення: 22.10.2023).
3. Жорнокуй Ю.М. Публічно-правові засоби інвестування малого та середнього інноваційного підприємництва в Європейському Союзі. Право та інновації. № 1 (29) 2020. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/9d21c5c3-1905-4a16-a5b9-bfe980e8bb29/content (дата звернення: 17.10.2023).
4. Заяць О.І., Ярема Т.В. Інноваційна сила та статус української економіки в контексті євроінтеграційних процесів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 48. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/53975 (дата звернення: 30.10.2023).
5. Кобеля-Звір М. Я. Грантові програми Європейської комісії як інструменти розвитку: можливості та бар’єри. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 2 (72) 2023. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2023/72_2023/9.pdf (дата звернення: 9.10.2023).
6. Кобеля-Звір М. Я. Основні підходи до визначення поняття гранту. Київський економічний науковий журнал. № (2). С. 16–21. URL: https://journals.kymu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/57 (дата звернення: 2.10.2023).
7. Нікітін Ю. Пришвидшення впровадження науково-технічних розробок із застосуванням концепції відкритих інновацій та інструментів Європейської інноваційної ради («EIC») в рамках програми «Горизонт Європа». I Міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022». URL: http://www.uintei.kiev.ua/sites/default/files/zb_2022.pdf#page=15 (дата звернення: 19.10.2023).
8. Ткаченко С. Є. Інноваційна діяльність в Україні та перспективи її розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи» 3-4 листопада 2022 року. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/17417/1/3-4_konf_22-417-420.pdf (дата звернення: 11.10.2023).
9. European Innovation Council. URL: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en (дата звернення: 13.10.2023).
10. Funding & Tender Portal. Find calls for proposals and tenders. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home (дата звернення: 11.10.2023).
Опубліковано
2023-10-31
Сторінки
19-24
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ