ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: ефективність управління, сталий розвиток, соціально-економічна система, інноваційна діяльність, національна економіка, конкурентоспроможність

Анотація

Стаття досліджує проблематику підвищення ефективності управління стійким розвитком в контексті міжнародної інтеграції. Визначено основні елементи управління стійким розвитком економічної системи. Проаналізовано фактори, що здійснюють суттєвий вплив на стійкість соціально-економічної системи. Встановлено, що сталий розвиток країни залежить від рівня її конкурентоспроможності, який, у свою чергу, визначається ефективністю інноваційної діяльності. Досліджено основні механізми, які можуть бути використані для управління стійким розвитком соціально-економічних систем. Впровадження механізмів управління стійким розвитком передбачає реалізацію системи заходів оперативного і стратегічного характеру, результатом якої має стати такий стан соціально-економічної системи, який забезпечує збалансованість економічного зростання та якості життя населення в умовах екологічних обмежень.

Посилання


1. Гайденко П.П., Давидов Ю.Н. Проблеми бюрократії у Макса Вебера. Питання філософії. 2000. № 3. С. 178.
2. Дем’яненко Т.І., Хомутов Д.Г. Формування системи механізму ефективного управління на промислових підприємствах. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 5. С. 81–85.
3. Дем’яненко Т., Яковенко І. Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасний метод управління стратегічними змінами на підприємстві. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2022. № 14(28). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/478/
4. Корольова А.О. Екологічна та ресурсна складова сталого розвитку підприємств України. Наукові записки. 2015. Вип. 17. С. 47–50.
5. Квятковська Л.А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 1. С. 85–89.
6. Малюта Л.Я. Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства. Галицький економічний вісник. 2014. Т. 44. № 1. С. 21–29.
7. Ушкаренко Ю.В., Соловйов А.І. Соціальні інновації у системі сталого. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. №7. 2023. URL: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2023-7-03-05/2023-7-03-05
8. Fayol H. General and industrial management. London: Pitman, 1949. Pp. 5–6.
9. Taylor F.W. Scientific management. N.Y. Harper and Brothers, 1911. 238 p.
10. Ushkarenko I. Socio-economic prerequisites for sustainable development of national economies in a globalised world. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2023. № 47. С. 5–10.
Опубліковано
2023-06-30
Сторінки
59-64
Розділ
СЕКЦІЯ 4 МЕНЕДЖМЕНТ