ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Ключові слова: менеджер, спортивний менеджер, менеджмент у сфері фізичної культури та спорту, управління, підприємництво

Анотація

У статті досліджуються особливості діяльності менеджера у сфері фізичної культури та спорту. Фізична культура і спорт розглядаються як системний об'єкт управління, для якого властиві особлива характеристика та класифікація управлінських відносин, а також притаманні зміни в менеджменті та маркетингу, у специфіці діяльності спортивного менеджера. Доведено, що висока якість управління у сфері фізичної культури та спорту визначається оптимальним поєднанням наступних основних елементів: організаційних структур, економічних важелів і стимулів, інформаційної бази та управлінських кадрів. Розглянуто принципи менеджменту та вимоги, які висуваються до менеджера. Визначено ролі менеджера та представлена їх класифікація. Розроблена професійно-кваліфікаційна модель спортивного менеджера.

Посилання


1. Гірняк П.П. Менеджмент: Монографія. Київ: Кондор, 2019. 352 с.
2. Корягіна В.М., Степанович А.А., Безгребельна О.П., Блавт О.З. Фізичне виховання у закладах вищої освіти: навч. посіб. Львів: Львівська політехніка, 2018. 496 с.
3. Нестуля О.О. Основи лідерства: монографія. Київ: Кондор, 2019. 358 с.
4. Спортивний менеджмент у США. Sport blog USA. URL: http://sportmanagm.blogspot.ru/2008/08/blog-post_8836.html (дата звернення: 21.03.2023).
5. Томенко О. Генеза волонтерського руху олімпійських ігор. Слобожанський науково-спортивний вiсник. Харків: ХДАФК, 2016. № 2(58). С. 93–97. DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-2.016.
6. Тягур Р.С. Особливості управлінської праці у сфері фізичного виховання і спорту. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2013. № 8. С. 129–137.
7. Тягур Р.С. Вимоги, які ставляться до сучасного менеджери у сфері фізичного виховання і спорту. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2014. № 20. С. 46–52.
8. Фельзер А.Б., Доброневський О.В. Техніка роботи керівника. Київ: Вища школа, 2019. 408 с.
9. Fayol H. General and industrial management. London: Pitman, 1949. Pp. 5–6.
10. Hart S., Banbury C. Now Strategy Making Process Can Make a Difference, Strategis Management, 2019. P. 34–58.
11. Marline D. (2020) Choice Situation, Strategi, and Performance: A Reexamination, Strategis Management. P. 76–92.
12. Taylor F.W. Scientific management. N.Y. Harper and Brothers, 1911. 238 p.
Опубліковано
2023-06-30
Сторінки
53-58
Розділ
СЕКЦІЯ 4 МЕНЕДЖМЕНТ