АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВОЄННОГО СТАНУ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, міграція, воєний стан

Анотація

Дана стаття присвячена комплексному дослідженню динаміки основних показників ринку праці в контексті воєнного стану. У статті здійснений загальний аналіз наслідків та викликів, які виникають на ринку праці в воєних умовах; наведені основні показники ринку праці; аналіз динаміки зміни рівня заробітної плати за різними сферами діяльності; розкрито навантаженість на одну вакансію залежно від категорії професій, окрема увага приділяється розподілу безробітних за статтю та навантаженості на одну вакансію залежно від категорії професій. Це допомагає визначити рівень конкуренції на ринку праці та його ефективність у забезпеченні зайнятості. Крім того, дослідження зосереджується на змінах у структурі працівників та особлива увага приділяється аналізу рівня заробітної плати з урахуванням податків, зборів та інфляції в різних сферах.

Посилання


1. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення 05.05.2023)
2. Ukraine refugee situation. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (дата звернення 04.05.2023)
3. Пищуліна О., Макаревич К. Ринок праці в умовах війни: основні тенденції та напрями стабілізації. URL: https://razumkov.org.ua/images/2022/07/18/2022-ANALIT-ZAPIS-PISHULINA-2.pdf (дата звернення 25.05.2023)
4. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ (дата звернення 24.05.2023)
5. Державний центр зайнятості URL: https://www.dcz.gov.ua/ ( дата звернення (02.05.2023)
6. Мантур-Чубата О.С., Ваганова Л.В., Ринок праці України в умовах воєнного стану. Економіка і регіон. № 2(85). 2022. с. 81–87 DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2022.2(85).2636
7. Кваша О.С. Ринок праці в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 1074–1079.
8. Державна служба статистики України URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 03.05.2023)
9. Новак І.М. Захист зайнятості в умовах воєнного стану. Вісник економічної науки України. 2022. № 1. С. 205–208. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).205-208
Опубліковано
2023-06-30
Сторінки
36-42
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА