ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ ЧИННИКИ

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, кондитерська галузь, інвестор, оцінка рівня інвестиційної привабливості підприємства

Анотація

Дана стаття присвячується все ще відкритим питанням інвестиційної привабливості підприємств кондитерської галузі та визначенню її чинників. Досліджено основні чинники, які мають безпосередній вплив на інвестиційну привабливість підприємств кондитерської галузі. Визначено сучасні методики для оцінки стану інвестиційної привабливості виробництв кондитерської промисловості. Сучасний стан кондитерської галузі України все більше стає динамічним, а ринок кондитерських товарів збільшує обсяги виробництва продукції тим самим підвищує прибутковість галузі. Проте, зростання виробництва продукції, та швидке оновлення матеріально-технічної бази все більше залежать від інвестицій, які залучені до кондитерської галузі. Завдяки активній інвестиційній діяльності підприємств кондитерської галузі прискорюються темпи відтворення засобів виробництва. У свою чергу, процес відтворення засобів виробництва залежить від прийнятих інвестиційних рішень суб’єкта підприємництва, які базуються на привабливості об’єкта інвестування та залученості різних джерел фінансування інвестиційної діяльності. Наразі, ринкові механізми допомагають залучати більше джерел для інвестування, тому перед підприємствами є завдання сформування оптимальну структур. Але зараз ми також можемо бачити прірву між джерелами фінансування інвестиційної діяльності виробництва та методичною базою, яка не дозволяє обрати ефективно оптимальні джерела інвестування серед різноманіття пропонованого. На сьогоднішній день інвестиції це є інструмент розвитку підприємств кондитерської галузі, який має великий вплив на суб’єкти господарювання. Завдяки інвестиціям компанії мають змогу реалізувати обрану стратегію та мають перспективу на довгострокове економічне зростання. На сучасному етапі для українських підприємств значення інвестицій підвищується, але, наразі актуальним є високий рівень зносу основного виробничого фонду та підвищення ролі складової інвестиційного забезпечення світової конкурентоспроможності для всіх рівнів та суб’єктів господарювання. Для забезпечення ефективної інтеграції у європейську економіку вітчизняних підприємств важливу роль відіграють інвестиції.

Посилання


1. Аранчій Д., Гончаренко С. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу. Наукові праці Полтавської державної агарної академії. 2011. Вип. 3. Т. 2. С. 59–64.
2. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України / з України: за країнами світу у розрізі видів економічної діяльності; видами економічної діяльності у розрізі країн світу. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/inv_zd/pi_ak_ks_ved/arh_pi_ak_ks_ved_u.html (дата звернення: 11.05.2023).
3. Прямі іноземні інвестиції. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/zd_rik/zd_u/pi_07u.html (дата звернення: 10.05.2023).
4. Калетнік Г.М. Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8 (24). С. 7–26.
5. Коюда О. Інвестиційна привабливість підприємства в умовах трансформації економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01. Харк. держ. екон. ун-т. Харків. 2003. № 16. с. 9.
6. Прямі іноземні інвестиції в Україну. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (дата звернення: 10.05.2023).
7. Новойтенко І.В. Перспективи розвитку харчової промисловості в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 454–460.
8. Семененко О.Г. Аналіз розвитку харчової промисловості України. Економічний вісник університету ім. Г. Сковороди. 2017. Вип. № 33/1. С. 168–182.
9. Війна в Україні: у Держпродспоживчслужбі розповіли, як за місяць зросли ціни на харчі. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/04/05/novyna/suspilstvo/vijna-ukrayini-derzhprodspozhyvsluzhbi-rozpovily-yak-misyacz-zrosly-cziny-xarchi (дата звернення: 11.05.2023).
10. Федорчук О.С., Сторожук О.В. Практика використання інструментів стимулювання прямих іноземних інвестицій зарубіжними країнами. Вісник Мукачівського державного університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2017. Вип. 9. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/20.pdf (дата звернення: 11.05.2023).
Опубліковано
2023-06-30
Сторінки
31-35
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ