МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: логістика, логістична система, SWOT-аналіз, конкурентоспроможність, організаційно-економічний механізм

Анотація

В статті проведено дослідження особливостей функціонування логістичної системи підприємства, проаналізовано сутність поняття ефективності логістичних систем підприємства. Систематизовано основні методи підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства залежно від різних галузей логістики. З метою виявлення напрямів удосконалення логістичної системи підприємства проведено SWOT-аналіз на підставі якого визначено ключові фактори, що визначають конкурентоспроможність підприємства. Фактори були згруповані та поділені на зовнішні та внутрішні. Обґрунтовано модель організаційно-економічного механізму логістичної системи підприємства. в якій розглядається взаємодія відділів постачання, збуту та виробничої інфраструктури, які становлять інтегровану виробничу систему та безпосередньо впливають на формування конкурентних переваг підприємства.

Посилання


1. Бауерсокс Д., Клосс Д. Логістика. Київ. 2005. 640с.
2. Гаджинський А.М. Логістика. Київ. 2012. 484с.
3. Захарченко В.І. Сума знань з економіки. Одеса. 2008. 428с.
4. Крив'якін К.С. Механізм підвищення ефективності організації логістичної діяльності підприємства. Київ,.2018. С. 77–89.
5. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи. Львів. 2009. 264с.
6. Неруш Ю.М. Логістика. 2011. 520с.
7. Репіч Т.А., Дячкова Т.О. Ефективність логістичної системи підприємства. Київ. 2018. С. 34–39.
8. Сток Д., Ламберт Д. Стратегічне управління логістикою. Київ. 2005. 797с.
9. Шехтер Д. Логістика. Мистецтво управління ланцюгами поставок. Київ. 2013. 452с.
Опубліковано
2023-06-30
Сторінки
19-24
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ