КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

Ключові слова: економічний розвиток, креативність, креативні індустрії, креативний клас, повоєнна відбудова

Анотація

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів креативної економіки, переваг її становлення, оцінка креативного сектору в Україні. Для досягнення цієї мети використовувались такі методи наукових досліджень: теоретичного узагальнення, порівняння, аналіз та синтез, метод аналізу документів та графічний метод. У роботі доведено, що креативний сектор в сучасних умовах динамічно розвивається, його визнано найперспективнішим шляхом подолання негативних наслідків пандемії COVID-19, а в Україні креативні індустрії можуть стати джерелом розвитку відновлення економіки після закінчення війни за рахунок індивідуальної творчості та створення і використання інтелектуальної власності. Креативна економіка розглядається як концепція постіндустріальної економіки, сукупність видів економічної діяльності, що базуються на творчості, знаннях, технологіях та інноваціях, які мають високий потенціал прибутковості та створення робочих місць. Доведено, що становлення креативної економіки є закономірним результатом суспільного та економічного розвитку, який пов'язаний з визнанням результатів науки безпосередньою виробничою силою та джерелом технологічних змін, підвищенням ролі культури, цифровою революцією та значним рівнем розвитку соціальних мереж. Функціонування креативної економіки сприяє економічній диверсифікації, торгівлі, інноваціям, розвитку територіальних громад; підвищенню рівня зайнятості, соціальній інклюзії, зменшенню соціальної напруги, підвищенню громадської активності; національній культурній ідентичності; збереженню навколишнього середовища, розвитку екологічної свідомості. Досліджено вагому складову креативної економіки – креативні індустрії, наведено їх класифікації. Розглянуто перспективи становлення креативного класу в Україні. Проаналізовано стан та визначено перелік основних проблем креативного сектору України в умовах військових дій. Доведено, що креативний сектор економіки може стати потужним джерелом відбудови у країни після війни та визначено ключові напрями його розвитку.

Посилання


1. Creative Economy Outlook 2022. United Nations Conference on Trade and Development New York: United Nations Publications, 2022. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsce2022d1_en.pdf
2. Newbigin J. What is the creative economy? URL: https://creativeconomy.britishcouncil.org/guide/what-creative-economy/
3. Самійленко Г.М. Креативна економіка: теоретичні засади та особливості її функціонування в умовах становлення нової економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 2 (22). С. 31–42.
4. Ушкаренко Ю.В., Чмут А.В., Синякова К.М. Креативна економіка: сутність поняття та значення для України в умовах європейської інтеграції. Економіка і суспільство. 2018. № 18. С. 67–72.
5. Приходько В.П., Єгорова О.О., Джуган О.В. Досвід ЄС у розвитку креативної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. Палінчак М.М. Ужгород. 2019. Вип. 24, Ч. 3. С. 48–52.
6. Ханін С.Г. Становлення креативної економіки в Україні із урахуванням досвіду європейських країн. Economic Synergy. 2022. Вип. 3. С 17–26. DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2022-3-2.
7. Mauri C., Vlegels J., Ysebaert W. The cultural and creative economy in Brussels-Capital Region . Brussels Studies En ligne., Collection générale, 2023. No. 126. URL: http://journals.openedition.org/brussels/1721 ; DOI : https://doi.org/10.4000/brussels.1721
8. Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Penguin Books. 2013. 280 p.
9. Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books, 2002. 404 p.
10. Caves R.E. Creative industries: contracts between art and commerce. Cambridge and London: Harvard University Press, 2000. 454 p.
11. Landry C. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan Publications. 2000. 300 p.
12. The Future of the Creative Economy. A report by Deloitte. 2021. URL: https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/the-future-of-the-creative-economy.html
13. Креативна економіка: нова економічна епоха ХХІ ст. URL: https://creativeeconomy.center/wp-content/uploads/2021/12/2_5332503104040474153.pdf
14. Пакуліна А.А., Бєлоглазова К.В., Пакуліна Г.С. Розвиток креативної економіки в умовах протистояння глобальній кризі. Приазовський економічний вісник. Серія «Економіка та управління національним господарством». 2019. № 3. С. 76–82. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/15.pdf
15. Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо визначення поняття «креативні індустрії» від 19.06.2018 № 2458-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2458-19#Text
16. Пічкурова З.В. Креативний капітал у сучасній економіці знань Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. Київ: НАУ, 2019. № 1. С. 99–105
17. Вступ. URL: https://vstup.osvita.ua/spec/1-40-1/0-0-1497-0-0-0/
18. Урядовий портал. Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzchnoyi-diyalnosti-yaki-nalezhat-do-kreativnih-industrij
19. Креативні індустрії у І кварталі 2022 року (статистичний огляд). URL: https://mkip.gov.ua/news/7654.html.
20. Стан культури та креативних індустрій під час війни – результати дослідження. URL: https://www.prostir.ua/?news=stan-kultury-ta-kreatyvnyh-industrij-pid-chas-vijny-rezultaty-doslidzhennya /
21. Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Культура та інформаційна політика. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/culture-and-information-policy.pdf
Опубліковано
2023-06-30
Сторінки
10-18
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ