КРОССЕКТОРАЛЬНІ ПРОЄКТИ В АНТИКРИЗОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: кроссекторальна взаємодія, готельно-ресторанний бізнес, антикризовий менеджмент

Анотація

Мета статті полягає в дослідженні ефективності запровадження кроссекторальних проєктів в антикризовому менеджменті підприємств готельно-ресторанного бізнесу та процесі уведення означених інновацій у їхню діяльність. Актуалізовано роль кроссекторальної співпраці як діяльності союзів окремих осіб та організацій некомерційного, урядового, бізнес та благодійного секторів та використання наявних ресурсів, пов’язаних із вирішенням соціальних проблем та досягненням сукупної мети, реалізацією спільних завдань. Визначено основні цілі кроссекторальних партнерств: збільшення впізнаваності підприємства через залучення каналів партнера та зростання кількості спільних прихильників; розширення спектру послуг сфери обслуговування; підвищення потенціалу колективу; проведення тренінгів з підвищення спроможності колективів; збільшення довіри до брендів. Кроссекторальна взаємодія підприємств готельно-ресторанного бізнесу в умовах пандемії COVID-2019 та сучасних воєнних дій в Україні з підприємствами туристичного бізнесу, логістичними, виробниками харчової та переробної промисловості, креативної індустрії, рекреаційними, санаторно-курортними тощо відіграє значну роль у подоланні означених тенденцій в антикризовому менеджменті. Означене вище актуалізує можливості підприємств готельно-ресторанного бізнесу завдяки ефективності запровадження кроссекторальних проєктів в антикризовому менеджменті реалізовувати важливі завдання антикризової маркетингової стратегії.

Посилання


1. Бурак В.Г. Інновації: діяльність закладів ресторанного господарства. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26-27 лист. 2020). Львів. 2020. С. 21–23.
2. Бурак В., Осадчий О. Сучасні тренди технологій і технічного оснащення підприємств громадського харчування. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, менеджменту, сфери обслуговування та права в умовах інтеграційних процесів» : збірник наукових праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 17–18 листопада 2021). Херсон. 2021. С. 184–187.
3. Експортна стратегія для сектору креативних індустрій 2019-2023. Дослідження. 51 с.
4. Концепція розвитку санаторно-курортної галузі, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. No. 231-р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KR030231?an=5/
5. Крос-секторальна експортна стратегія «Вдосконалення навичок». 2019-2023. Дослідження. 60 с.
6. Литвиненко О. Кроссекторальні партнерства: в чому суть, і чи потрібні вони вам. URL: https://media.zagoriy.foundation/velyka-istoriya/krossektoralni-partnerstva-v-chomu-sut-i-chy-potribni-vony-vam/
7. Секторальна експортна стратегія 2019-2023. Харчова і переробна промисловість України. Дослідження. 60 с.
8. Секторальні та крос-секторальні експортні стратегії. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=4caaddb5-094f-4dab-8ac9-da323b41ad65&title=SektoralniTaKrossektoralniEksportniStrategii

Опубліковано
2023-06-30
Сторінки
5-9
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ