СТАН СВІТОВОГО РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Ключові слова: альтернативне молоко, натуральне молоко, ринок молока і молочної продукції, замінник молока

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану та перспектив розвитку світового ринку альтернативних молочних продуктів, а також впливу цих тенденцій на світовий ринок натуральної молочної продукції тваринного походження. Виявлено, що ринок продукції на рослинній основі без вмісту інгредієнтів тваринного походження останнім часом зростає активними темпами: з'являється все більше компаній, що випускають такі продукти, збільшуються обсяги виробництва, підвищується споживчий попит. Поступово розширюється і асортимент, а це, у свою чергу, відповідає досягненню цілей сталого розвитку ООН: з погляду рівного доступу споживача до продукції, виробників вести свою господарську діяльність і конкурувати на ринку харчування, зменшення загального «вуглецевого сліду». Альтернативи продовжують відбирати частку у традиційних продуктів і негативно впливати на молочну галузь.

Посилання


1. Онегіна В. М., Антощенкова В. В. Новітні чинники конкурентоспроможності продукції на світовому ринку молока. Економічні читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2021. С. 120–123.
2. Good Food Institute. URL: https://gfi.org/blog/plant-based-milk-fda-comment (дата звернення: 24.04.2022).
3. Elise VanDyke. The State of the Dairy Industry and the Rise of Dairy Alternatives. GlobalEDGE Business Review. URL: https://globaledge.msu.edu/blog/post/56857/the-state-of-the-dairy-industry-and-the (дата звернення: 25.04.2022).
4. Тивончук С. В., Тивончук Я. О., Павлоцька Т. П. Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 25–31.
5. Антощенкова В. Основні елементи ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства як основа економічної та продовольчої безпеки. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 3. С. 291–298.
6. Антощенкова В. В. Формування ринку молока на основі коопераційно-інтеграційних відносин. Економічний дискурс : міжнародний збірник наукових праць. м. Камянець-Подільський : ПДАТУ, 2016 Вип. 2 С. 29–35.
7. National Milk Producers Federation. Dairy Market Report. URL: https://www.nmpf.org/2021-nmpf-annual-report/ (дата звернення: 25.04.2022).
8. Власенко В. В., Головко М. П., Семко Т. В., Головко Т. М. Технологія молока та молочних продуктів : навчальний посібник. Харківський державний університет харчування та торгівлі. Харків : ХДУХТ, 2018. 202 с.
9. Кравченко Ю. М., Антощенкова В. В. Фактори сталого розвитку економіки аграрного сектору. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Харків : ХНТУСГ, 2019. Вип. 200. С. 174–183.
10. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 12–14.
Опубліковано
2022-06-29
Сторінки
5-10
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ