СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СЛУЖБ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ МІЖНАРОДНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Ключові слова: фінансовий контролінг, служба фінансового контролінгу, фінансовий контролер, система управління персоналом, міжнародна підприємницька структура

Анотація

У статті висвітлено сукупність методичних, методологічних і практичних напрямів розвитку системи управління персоналом служб фінансового контролінгу міжнародних підприємницьких структур. Запропоновано трактування категоріального апарату щодо соціально-економічної сутності служби фінансового контролінгу та кадрового менеджменту в ній. Установлено, що служба фінансового контролінгу є підрозділом міжнародного суб’єкта господарювання, який відповідає за його ефективну довгострокову стратегію фінансово-господарського управління власною діяльністю в контексті трансформації соціально-економічних відносин. Охарактеризовано основні етапи формування системи управління персоналом служб фінансового контролінгу міжнародних підприємницьких структур. Вони включають: формування умов і показників ефективного залучення та найму працівників на роботу; фахову підготовку та післядипломне навчання спеціалістів; кар’єрне підвищення та ротацію на посадах усіх фахівців; створення резерву з урахуванням їхніх професійних та особистісних навичок і здібностей тощо. Отримані результати сприятимуть кадровій ротації в службах фінансового контролінгу, підвищенню ефективності їхньої роботи та комплексному розвитку міжнародних підприємницьких структур у цілому.

Посилання


1. Основні показники зовнішньої торгівлі України. URL: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Киев : Ника-Центр, 1999. Т. 1. 592 с.
3. Vang Sh. Displays of controlling in NR China. Controlling in business: theory and practice. Forming of market economy: collection of scientific labours. Kyiv : KNEU, 2008. Р. 20–25.
4. Hilton R.W. Managerial Accounting. New York, 2002. 526 p.
5. Horvàth P. Controlling, 5 Aufl., München, 1994. 441 p.
6. Reichmann T. Controlling mit Kennzahlen. 2 Aufl. Muenchen: Vahlen Verlag, 1990. 384 p.
7. Serfling K. Controlling, 2 Aufl. Stuttgart, Berlin : Kohlhammer, 1992. 360 p.
8. Weber J. Logistik-Controlling, 3. Aufl., Stuttgart, 1993. 743 p.
9. Давидович І.Є. Контролінг : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 552 с.
10. Терещенко О.О., Бабяк Н.Д. Фінансовий контролінг : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2013. 407 с.
11. Фалько С.Г. Контроллинг для руководителей и специалистов. Москва : Финансы и статистика, 2008. 272 с.
Опубліковано
2022-03-30
Сторінки
63-68
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА