ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ У СФЕРІ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТІВ M&A-КОНЦЕПЦІЇ

Ключові слова: механізм, послуга, сфера послуг, підприємництво, бізнес, менеджмент, конкурентоспроможність, концепція

Анотація

У статті розроблено імперативи моделювання процесу функціонування бізнесу у сфері послуг, що зумовить економічні орієнтири сучасного підприємництва у мінливих умовах глобалізації та інтеграції у господарську систему. Обґрунтовано інноваційні аспекти розвитку та збереження бізнесу і сфері послуг. Запропоновано інструментарій економічної ефективності грошових потоків на основі M&A-концепції. Визначено основні переваги та недоліки особливих методів оцінки синергетичного ефекту у сфері бізнесу. Представлено процес оцінки синергетичного ефекту з урахуванням вартості підприємства на основі M&A-концепції. Із метою оцінки синергетичного ефекту використано методи дохідного підходу та інтегровано важелі впливу на процес приросту дисконтованих грошових потоків для акціонерів.

Посилання


1. Маллинс Дж., Комисар Р. Поиск бизнес-модели: как спасти стартап, вовремя сменив план / пер. с англ. М. Пуксант, Е. Бакушевой. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. 329 с.
2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / пер. с англ. ; 2-е русск. изд. Москва, 2008. 1008 с.
3. Кириченко О., Кавас І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Київ : Фінансист, 2017. 653 с.
4. Кириченко О.А., Ваганов К.Г. Сучасна система управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Механізм регулювання економіки. 2018. № 1. URL: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/ua (дата звернення: 19.01.2022).
5. Турчак В.В. Проблеми міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2017. Т. 19. Вип. 3/1. С. 108–112.
6. Дикань В.Л., Обруч А.В. Украина в глобальной миросистеме: особенности и последствия государственной экономической политики. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. Вип. 59. С. 11–19.
7. Дикань О.В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 57. С. 58–66.
8. Полякова О.М., Хорошаєва Є.В. Соціальна відповідальність малого бізнесу як його конкурентна перевага. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. Вип. 60. С. 33–39.
9. Ворфоломеєв А.В. Вплив COVID-19 на українські виробничі підприємства та допомога у відновленні нормальної роботи: звіт за результатами опитування Центру ресурсоефективного та чистого виробництва. Київ : Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, 2020. 24 с.
10. Вплив COVID-19 та карантинних умов на економіку України / уклад. Д. Дєнков, А. Каракуц, Ю. Щедрін. Київ : Центр прикладних досліджень, 2020. 56 с.
Опубліковано
2022-03-30
Сторінки
50-56
Розділ
СЕКЦІЯ 3 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА