ДИЗАЙН-СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ

Ключові слова: дизайн, стратегічний дизайн, дизайн-стратегія, дизайн-мислення, цілеспрямований дизайн, бренд-стратегія, бізнес-стратегія

Анотація

У добу зростання конкуренції дизайн швидко трансформується, перетворюючись на ключовий елемент комунікації з клієнтами, розроблення нового продукту, прийняття управлінських рішень та оптимізації бізнес-моделі. Виклики, з якими стикаються сучасні організації, вимагають переосмислення традиційної ролі дизайну у напрямі більш системного його використання на всіх рівнях з урахуванням стратегічних перспектив розвитку організації. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування дизайн-стратегії як інструменту забезпечення стратегічної спрямованості дизайнерських рішень. Проаналізовано етапі еволюції дизайну за рівнем його інтегрованості в бізнес-діяльність організацій. Сформульовано ключові принципи, завдання і передумови формування дизайн-стратегії. Запропоновано загальну схему розроблення дизайн-стратегії під час виконання проєктів, яка дає змогу забезпечити стратегічну спрямованість дизайнерських рішень.

Посилання


1. Удріс Н.С. Дизайн-мислення та дизайн-менеджмент (нові парадигми інно¬ваційного ведення бізнесу). Упаковка. 2012. № 6. С. 57–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upakovka_2012_6_20.
2. Design Delivers 2018: How Design Accelerates Your Business. URL: https://danskdesigncenter.dk/en/design-delivers-2018-how-design-accelerates-your-business.
3. The-New-Design-Frontier-from-InVision. URL: www.invisionapp.com/inside-design/the-new-design-frontier-explore-the-widest-reaching-report-on-how-design-affects-business/.
4. Браун Т. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 256 с.
5. Cross N. Design Thinking : Understanding How Designers Think And Work. London ; New York : Bloomsbury, 2013. 163 p.
6. Kolko J. The Divisiveness Of Design Thinking. ACM Interactions, 2018. May-June. URL: http://interactions.acm.org/archive/view/may-june-2018/the-divisiveness-of-design-thinking.
7. Camacho M. David Kelley: From Design to Design Thinking at Stanford and IDEO. The Journal of Design Economics and Innovation. 2016. № 2(1). P. 88–101. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sheji.2016.01.009
8. Volkova T., Jākobsone I. Design thinking as a business tool to ensure continuous value generation. Intellectual Economics. 2016. № 10(1). P. 63–69. DOI: https://doi.org/10.1016/j.intele.2016.06.003
9. Беспалюк Х.М., Процак К.В. Дизайн-мислення як ефективний метод адаптації до змін. Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues. 2021. № 5(1). С. 121–130. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2021.01.121
10. Лігоненко Л.О. Дизайн-менеджмент як методологія пошуку та впровадження інновацій. Академічний огляд. 2020. № 2(53). С. 64–75. DOI: https://doi.org/10.32342/2074-5354-2020-2-53-7
11. Сысоева Т.Л., Семёнова Д.В. Продвижение бренда на основе концепции ди¬зайн-менеджмента. Управленец. 2014. № 4(50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prodvizhenie-brenda-na-osnove-kontseptsii-dizayn-menedzhmenta.
12. От дизайна к менеджменту: новое мышление P&G. URL: http://www.sostav.ru/columns/dizaynomika/ 2009/0004/.
13. Strategic Design: Four Steps To Success. 10 June 2019. URL: https://wishdesk.com/blog/stratetic-design-process.
14. The ultimate introduction to Design Strategy. URL: https://designstrategy.guide/design-strategy/the-ultimate-introduction-to-design-strategy/.
15. Батлер Д., Тишлер Л. Проектируя бизнес: Как захватить рынок, адаптируясь к переменам. Москва : Альпина Паблишер. 2016, 306 с.
Опубліковано
2022-03-30
Сторінки
42-49
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ