СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Ключові слова: екологічний туризм, масовий туризм, екотурист, території лісового фонду, екологічний добробут, Українські Карпати

Анотація

Із метою вивчення перспектив розвитку екологічного туризму на території лісового фонду Українських Карпат проведено соціологічне опитування серед громадян України. Досліджено частку туристів, які відпочивали на цій території. Звернено увагу на сучасні проблеми та актуальність дослідження екологічного туризму на території лісового фонду Українських Карпат. Здійснено порівняльну характеристику між масовим та екологічним туризмом. Розглянуто основні чинники, які перешкоджають розвитку екологічного туризму на території лісового фонду Українських Карпат. Обґрунтовано, що успішному розвитку екологічного туризму сприятиме ефективне економіко-правове регулювання. Проведено оцінку рівня розвитку екологічного туризму на території лісового фонду Українських Карпат за допомогою ідентифікації його сильних та слабких сторін, можливостей і загроз.

Посилання


1. Галасюк С.С. Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності : навчальний посібник. Одеса : Астропринт, 2011. 234 с.
2. Дейнека А.М., Копач М.І. Проблеми і перспективи рекреаційного використання лісів Львівської області. Регіональна економіка. 2001. № 2. С. 171–175.
3. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу : навчальний посібник ; 2-е вид., перероб і доп. Київ : Альтерпрес, 2004. 192 с.
4. Олійник Я.В., Гетьман В.І. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. 2002. Вип. 48. С. 5–11.
5. Шумлянська Н.В. Екотуризм як форма долучення до природної та культурної спадщини. Культура України. 2014. Вип. 47. С. 108–115.
6. Boley B.B., & Green, G.T. Ecotourism and natural resource conservation: the «potential» for a sustainable symbiotic relationship. Journal of Ecotourism. 2016. № 15(1). Р. 36–50.
7. Higham J. Critical Issues in Ecotourism: Understanding a Complex Tourism Phenomenon: Routledge, Social Science, 2007. 439 p. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Critical_Issues_in_Ecotourism.html?id=WXLQaR9KM6UC&redir_esc=y (дата звернення: 15.06.2021).
8. Holden A. Environment and tourism (second edition). Abingdon : Routledge, 2007. 296 p. URL: https://www.amazon.co.uk/Environment-Tourism-Routledge-Introductions-Society/dp/0415399556 (дата звернення: 19.06.2021).
9. TIES (The International Ecotourism Society). What is ecotourism? URL: https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/ (дата звернення: 11.06.2021).
10. UNWTO Tourism data dashboard. URL: https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard (дата звернення: 18.06.2021).
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
75-80
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА