УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ, НАУКОВОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: управлінське консультування, професійна, наукова та технічна діяльність, консультант, статистична інформація, чинники, розвиток

Анотація

Статтю присвячено вивченню сучасного стану та передумов розвитку управлінського консультування як складової частини професійної, наукової та технічної діяльності в Україні. Розкрито сутність і функції професійного управлінського консультування у структурі КВЕД-2010. За даними Державної служби статистики України досліджено динаміку, структуру розвитку галузі професійної, наукової та технічної діяльності впродовж 2012–2020 рр. Виявлено синхронну поведінку досліджуваних ринкових параметрів розвитку галузі та управлінського консультування. Аргументовано стимулюючі та дестимулюючі чинники розвитку управлінського консультування в національній економіці. Обґрунтовано перспективи розвитку управлінського консультування у сфері професійної, наукової та технічної діяльності в Україні.

Посилання


1. Верба В.А. Консалтингова підтримка розвитку українських підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 4. С. 55–59.
2. Верба В.А., Кизенко О.О. Управлінське консультування як складова інноваційної інфраструктури сучасної економіки. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури. 2015. С. 438–439. URL: http://ena.lp.edu.ua.
3. Вплив COVID-19 на економіку і суспільство країни: підсумки 2020 року та виклики і загрози постпандемічного розвитку. Консенсус-прогноз. 2021. № 53. Квітень.
4. Державна служба статистики України : вебсайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Європейська федерація асоціацій консультантів з управління (FEACO) : вебсайт. URL: https://www-feaco-org.translate.goog/.
6. КВЕД-2010 : вебсайт. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua.
7. Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування. Київ : Академвидав, 2008.
8. Шпильова В.О. Тенденції та перспективи розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Економіка та управління підприємствами. 2018. Вип. 23. С. 173–176.
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
30-35
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ