АДАПТИВНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: модель, принципи управління підприємством, економічна ефективність, ризик, стратегічне управління, адаптація, адаптивно-функціональна модель управління, адаптивне управління, концепція управління фінансово-господарською діяльністю

Анотація

У статті проведено дослідження теоретичних та методичних підходів до реалізації адаптивного принципу в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства. В ході проведеного дослідження розроблено адаптивно-функціональну модель управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Представлена модель забезпечує підвищення результативності системи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства на основі поєднання адаптивного та функціонального підходів до управління підприємством, а також сприяє зниженню рівня ризику, що генерується в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства на основі зменшення ступеню невизначеності економічного середовища та підвищення рівня адаптивності системи управління.

Посилання


1. Советский энциклопедический словарь. [предс. науч.-ред. совета акад. А.М. Прохоров]. Москва : «Советская энциклопедия», 1979. 1600 с.
2. Клебанова Т.С., Раевнева Е.В., Стрижиченко К.А. и др. Математические модели трансформационной экономики : учеб. пособ. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2004. 280 с.
3. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підруч.: [2-ге вид., перероб. і доп.]. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.
4. Словарь по кибернетике: Св. 2000 ст. [под ред. В.С. Михалевича]. 2-е изд. Киев : гл. ред. УСЭ им. М.П. Бажана, 1989. 751 с.
5. Экономико-математический энциклопедический словарь / [гл. ред. В.И. Данилов-Данильян]. Москва : Большая Российская энциклопедия : Издательский дом «ИНФРА-М», 2003. 688 с.
6. Политехнический словарь. [гл. ред. И.И. Артоболевский]. Москва : «Советская энциклопедия», 1976. 608 с.
Опубліковано
2021-06-25
Сторінки
39-45
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ