СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: реструктуризація, бізнес-план реструктуризації, цільова програма реструктуризації, етапи проведення реструктуризації, методи реструктуризація, заходи реструктуризації, концепція реструктуризації, реалізація бізнес-плану

Анотація

В умовах сьогодення інтерес підприємств до здійснення реструктуризації постійно зростає, зумовлюючи необхідність у визначення основних етапів реструктуризації та розроблені дієвого бізнес-плану її реалізації. У даний статті узагальнено поняття реструктуризації підприємства, охарактеризовано мету, цілі проведення реструктуризації та описано основні її етапи. Авторами здійснено аналізування існуючих підходів до розробки бізнес-плану реструктуризації та запропоновано власну структуру бізнес-плану реструктуризації підприємства. Встановлено, що розробка бізнес-плану реструктуризації повинна являти собою комплексний план конкретних дій з визначенням строків, ресурсів, відповідальних осіб за їх реалізацію. Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні положення статті мають прикладне значення та можуть бути використані в будь-якій економічній діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання.

Посилання


1. Кіпа М.О. Сутність та напрями реструктуризації підприємства. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 64–71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_6_14
2. Влодарчик Т.В. Розробка плану реструктуризації підприємства. Проблеми науки. Київ : ЦНТЕІ, ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАНУ, 2011. № 8. С. 31–35.
3. Македон В.В., Валіков В.П., Бондар В.П. Організаційне забезпечення реструктуризації промислових підприємств. Європейський вектор економічного розвитку. 2017. № 1 (22). С. 45–59.
4. Овсак О.П., Петриченко О.В. Реструктуризація як інструмент антикризового управління підприємством. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 1(1). С. 39–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_1%281%29__9
5. Лачкова Л.І., Лачкова В.М. Фінансово-економічний механізм адаптаційної реструктуризації торговельних підприємств України. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. Вип № 2. С. 48–56.
6. Петрович Й.М. Прокопишин-Рашкевич Л.М. Економіка і фінанси підприємства : підручник. Львів : Магнолія 2006, 2014. 406 с.
7. Загірняк М.В. та ін. Економіка підприємства: магістерський курс : підручник. Ч. 1 / ред. М.В. Загірняк, П.Г. Перерва, О.І. Маслак. Кременчук : ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2015. 736 с.
8. Вайнман-Капто Ю.В. Управління реструктуризацією підприємства : магістерська робота. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 118 с.
Опубліковано
2021-06-25
Сторінки
24-29
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ