ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: міжнародний туризм, туристична галузь, державна політика, туризм, криза, маркетинг, COVID-19

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем та можливих шляхів розвитку та оптимізації міжнародного ринку туристичних послуг в Україні в часи та після глобальної кризи, пов’язаною із пандемією COVID-19. Проведено комплексне аналізування розвитку міжнародного туризму в Україні. Виявлено основні проблеми у законодавчій базі України стосовно відсутності повноцінної підтримки розвитку міжнародного туризму в державі. Проаналізовано скасування ліцензування діяльності туристичних агенцій в Україні, на основі чого було зроблено ґрунтовні висновки. Зроблено висновок про те, що ліцензування діяльності туристичних агенцій в Україні є дієвим механізмом виявлення знавців та професіоналів туристичного ринку і стримуючим фактором для проникнення на ринок ненадійних компаній і, як наслідок, неякісних туристичних послуг. Наголошується на необхідності посилення ролі держави у вирішенні проблем та розвитком туристичної галузі у посткризовий період.

Посилання


1. Всесвітня туристична організація Організації Об’єднаних Націй (ЮНВТО). URL: http://www.unwto.org/ (дата звернення: 20.05.2021).
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 19.05.2021).
3. Travel and Tourism Competitiveness: Report 2019. URL: https://www.weforum.org (дата звернення: 19.05.2021).
4. Державне агентство розвитку туризму України. URL: https://www.tourism.gov.ua (дата звернення: 20.05.2021).
5. Концепція Державної цільової програми розвитку галузі туризму «Мандруй Україною» до 2026 року. URL: https://mkip.gov.ua/files/pdf/Концепція_розвитку_туризму_2021_public.pdf (дата звернення: 20.05.2021).
6. Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо надання туристичних послуг. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 20.05.2021).
7. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. Москва : Финансы и статистика, 2003. 176 с.
8. Любицева О.О. Рынок туристических услуг (геопросторовые аспекты). Киев : Альтерпрес, 2002. 436 с.
Опубліковано
2021-06-25
Сторінки
19-23
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ