МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВАННЯМ І ЗАОЩАДЖЕННЯМ В НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЯХ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: споживання, заощадження, управління, глобальний розвиток, національні економіки

Анотація

У статті вдосконалено методологічні засади та методичні підходи до визначення джерел економічного зростання країн світу в концепціях техногенного розвитку, сталого розвитку. Розглянуто механізм управління споживанням і заощадженням в сучасних економіках. На основі трактування людини як системоутворюючого ядра сучасного економічного простору в концепції людського розвитку доведено, що важливими об’єктами державного управління розвитком у країнах світу є споживання і заощадження. Єдиним джерелом збереження і примноження основних складових національного багатств, яке є узагальненим показником стратегічного розвитку країн світу, є внутрішні заощадження, доповнені потоком зовнішніх заощаджень. Водночас в сучасних економіках світу, з огляду на гуманістичну спрямованість їх розвитку, особливого значення набуває споживання як мета і джерело розвитку. Встановлено, що головним суб’єктом управління стратегічним розвитком національних економік, відповідальним за забезпечення прогресу і людського розвитку, є уряди країн: саме їх діями визначаються стратегічні і поточні завдання економічного прогресу, вибір макроекономічної і мікроекономічної політики, управління джерелами економічного розвитку і іншу визначальні елементи економічних умов. Обгрунтовано основні завдання стратегічного управління споживанням і заощадженнями: управління заощаджувально-інвестиційним потенціалом країни; сприяння ефективному використанню мобілізованих заощаджувально-інвестиційних ресурсів; створення передумов для  масового залучення широких верств населення із низькими та середніми доходами до заощаджувально-інвестиційних процесів; забезпечення обсягів і структури кінцевого споживання, сприятливих для економічного зростання; скорочення неофіційного сектору економіки, у якому зосереджені великі потенційні фінансові ресурси розвитку. Таке макроекономічне регулювання має забезпечити оптимальне співвідношення між приватними заощадженнями, котрі складають основу поповнення інвестиційних ресурсів, і споживчими витратами, що складають основу сукупного попиту і людського розвитку в країнах світової економіки.

Посилання

Trehobchuk V. (2002). Kontseptsiia staloho rozvytku dlia Ukrainy. Visnyk NAN Ukrainy. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2002-02/7.htm.
Dannye natsyonalnykh schetov Vsemyrnoho banka y faily dannykh natsyonalnykh schetov OESR. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.MKTP.KD.ZG?view=chart.
Hlazev S.Yu. Nuzhno ly nam stanovytsia «hlobalnym enerhetycheskym harantom»? URL: http://www.rosbalt.biz/2006/06/22/300933.html
4.Prohrama dii «Poriadok dennyi na XXI stolittia»: Ukhvalena konferentsiieiu OON z navkolyshnoho seredovyshcha i rozvytku v Rio-de-Zhaneiro (Samit «Planeta Zemlia», 1992 r.): Per. z anhl. 2-he vyd. Kyiv: Intelsfera, 2000. 360 s.
5.Halchynskyi A.S. (2006) Hlobalni transformatsii: kontseptualni alternatyvy. Metodolohichni aspekty: Nauk.vyd. Kyiv: Lybid, 312 s.
6.Yvaniuk Y.A. (2008) Vosproyzvodstvo yntellektualnoho kapytala. Moskva: Kreatyvnaia ekonomyka, 167 s.
7.Pro metodolohichni zasady vymiriuvannia liudskoho rozvytku dlia rehioniv Ukrainy. URL: https://ips.ligazakon.net/document/FIN44978
8. Analiz staloho rozvytku – hlobalnyi i rehionalnyi konteksty: U 2 ch. / Mizhn. rada z nauky (ICSU) ta in.; nauk. ker. M. Z. Zghurovskyi. Kyiv: NTUU «KPI», 2009. – Ch. 2: Ukraina v indykatorakh staloho rozvytku. Analiz – 2009. 200 s.
9. Bilorus O.H., Matseiko Yu.M. (2005). Hlobalna perspektyva i stalyi rozvytok: (Systemni marketol. dosl.). Kyiv: MAUP, 492 s.: il. Bibliohr. S. 474–491.
10. Shevchuk V.Ya. (2006) Makroekonomichni problemy staloho rozvytku. Kyiv: Heo-prynt, 200 s.
Опубліковано
2020-12-25
Сторінки
82-88
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ