АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Ключові слова: банкрутство, сфера торгівлі, підприємство, галузеві особливості, дискримінантна модель

Анотація

Через пандемію коронавірусу і введення жорстких карантинних обмежень, глобальна економіка зіткнулася з серйозними викликами, які спричинили різке зростання числа банкрутств підприємств по всьому світу. Однією з найбільш постраждалих сфер економіки в Україні стала торгівля, що актуалізувало проблему вибору адекватної моделі для оцінювання ризику банкрутства торгових підприємств. У дослідженні, відповідно до поставленої мети, проаналізовані зарубіжні та вітчизняні моделі оцінки рівня ризику банкрутства підприємств торгівлі, виділені їх переваги та недоліки. Найсуттєвішою проблемою відзначається недолік уваги до моделей, які оцінюють ймовірність банкрутства підприємств торгівлі. Авторами також виділені ряд специфічних особливостей підприємств сфери торгівлі, урахування яких повинно послужити базою для подальших досліджень в напрямку вдосконалення підходів до оцінки ризику банкрутства таких компаній.

Посилання


Financial Times. Pandemic will cause ‘lasting damage’ to living standards, IMF warns. URL: https://www.ft.com/content/8b286455-d9ed-42a9-b933-5a1d3f4f08b2 (дата звернення: 16.10.2020).
Международный валютный фонд. Перспективы развития мировой экономики, октябрь 2020 года. URL: https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 (дата звернення: 16.10.2020).
Дєнков Д., Каракуц А., Щедрін Ю. Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України. Центр прикладних досліджень, 2020. 56 с.
Соколов О. Рітейл під час та після карантину. URL: https://commercialproperty.ua/interview/riteyl-pid-chas-ta-pislya-karantinu/ (дата звернення: 16.10.2020).
Державна служба статистики України. Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 23.10.2020).
Altman E.I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x (дата звернення: 21.10.2020).
Терещенко О.О. Дискримінантний аналіз в оцінці кредитоспроможності підприємства. Вісник Національного банку України. 2015. № 6 (88). С. 24–27.
Ткач Е.С., Ханафиева Ю.Д., Чекушина И.А. Модель оценки вероятности банкротства в нефтегазовой отрасли. URL: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/ppaper/ch1641.pdf. (дата звернення: 21.10.2020).
Butkus M., Žakare S., Cibulskien D. Bankroto diagnostikos modelis ir jo pritaikymas bankroto tikimybei lietuvos ı˛monese prognozuoti. Taikomoji Ekonomika: Sisteminiai Tyrimai. 2014. № 8. pp. 11–32.
Prusak B. Corporate Bankruptcy Prediction in Poland Against the Background of Foreign Experience. Finanse. 2019. № 15(1). pp. 10–19. DOI: https://doi.org/10.2478/fiqf-2019-0002
Казаков А.В., Колышкин А.В. Разработка моделей прогнозирования банкротства в современных российских условиях. Вестник Санкт Петербургского университета. Экономика. 2018. Т. 34. Вып. 2. С. 241–266.
Balina R. Forecasting Bankruptcy Risk in The contexts of Credit Risk Management – A Case Study on Wholesale Food Industry in Poland. International Journal of Economic Sciences. 2018. Vol. VII (1). pp. 1–15. DOI https://doi.org/10.20472/ES.2018.7.1.001
Давыдова Г.В., Беликов А.Ю. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий. Управление риском. 1999. № 3. С. 13–20.
Підлипний Ю.В. Особливості аналізу ймовірності банкрутства в умовах кризи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2017. Випуск 1 (49). Т. 2. С. 254–258.
Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: Постанова Правління Національного Банку України від 30.06.2016 № 351. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text (дата звернення: 25.10.2020).
Федорова Е.А., Хрустова Л.Е., Чекризов Д.В. Отраслевые особенности применения моделей прогнозирования банкротства предприятия. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018. №1. С. 64–71. DOI: https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-1-64-71.
Опубліковано
2020-12-25
Сторінки
68-72
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ