ВЕНДИНГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Ключові слова: вендинг, торговельні автомати, вендинговий ринок, вендинг-оператори, безконтактні технології, пандемія, COVID-19

Анотація

У статті визначено сутність та специфіка такої сучасної форми організації торгівлі, як вендинг. Доведено, що за умов пандемії COVID-19 торгівля через торговельні автомати набуває особливої важливості як безпечна безконтактна технологія обслуговування населення. Досліджено світовий досвід застосування вендингових автоматів та зроблено огляд асортименту вендингової продукції в світі. Оцінено тенденції розвитку вендингового бізнесу в розрізі обсягу та структури вітчизняного ринку, а також досліджено місця розташування торгових автоматів та регіональний розподіл вендингового бізнесу в Україні. Проведено аналіз переваг та обмежень вітчизняного вендингового бізнесу за сучасних умов. Також окреслено перспективи подальшого розвитку вендингу в Україні за умов пандемії COVID-19.

Посилання


Вирус прогресса. URL: https://radiokp.ua/virus-progressa-kitayskiy-professor-rasskazal-kak-pandemiya-priblizhaet-buduschee_nid16663_au4338au (дата звернення: 19.08.2020).
Головні тренди на карантині: що змінилось в поведінці українців. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/14/659337/ (дата звернення: 13.08.2020).
Мельникович О.М., Гамова І.В., Брюханова Г.В. Соціально-відповідальна поведінка компаній під час пандемії COVID-19. Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 травня 2020 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. С. 143–145.
Свистун Т., Шкуро А. Вендинг як сучасний механізм організації торгівлі. Економічна та продовольча безпека України. 2018. № 3–4. С. 50–57.
Торгові автомати. URL: http://progroshi.blogspot.com (дата звернення: 25.07.2020).
Мазаракі А.А. Торговельне підприємство: стратегія, політика, конкурентоспроможність. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2012. 384 с.
Офіційний сайт Асоціації вендингового бізнесу. URL: http://vendingukraine.com.ua (дата звернення: 21.07.2020).
Яскал О.О., Ксенофонтова А.Ю. Вендинговий бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку автоматизованої торгівлі. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 46. С. 12–15.
Огляд ринку. Вендинг. Вільна каса! URL https://msb.aval.ua/news/?id=26917 (дата звернення: 19.08.2020).
Іванова М.А. Торгівля через автомати: міфи та реальність. ЭКО. 2016. №2. С. 12–17.
Офіційний сайт Всесвітньої вендингової асоціації. URL: http://www.worldvet.org (дата звернення: 11.08.2020).
Опубліковано
2020-12-24
Сторінки
13-18
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ