ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: рівень освіти, системна криза, людський капітал, якість життя, постіндустріальне суспільство, валовий внутрішній продукт, заклади вищої освіти

Анотація

У статті розглянуто аспекти сучасного стану економіки України в умовах системної кризи та пандемії коронавірусної інфекції, їх вплив на зростання бідності та погіршення якості життя населення, виникнення ризиків викликаних необґрунтованою соціально-економічною нерівністю. Проаналізовано вплив якіснішого рівня освіти та розвитку науки на сфери суспільного життя, а саме: зростання ВВП, скорочення безробіття, зниження соціальної напруженості, рівня злочинності та антигромадської поведінки, покращення соціальної мобільності, підвищення культурного рівня населення і соціальної відповідальності громадян. Досліджено зв’язок кількості регіональних закладів вищої освіти з індексом виробництва валового регіонального продукту та індексом конкурентоспроможності регіону. Внесені пропозиції щодо використання вищої освіти та наукових досліджень в якості основної стратегії для боротьби з бідністю та інтеграції України до пулу економічно-розвинутих країн.

Посилання


Длугопольский А.В., Чекаловская Г.З. Образование как фактор формирования человеческого капитала и экономического роста (на примере Украины). Теоретическая экономика. 2013. №3. С. 32–39.
Нуриев Р.М. Развитие человеческого капитала как реальная альтернатива сырьевой специализации страны. Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2007. Том 5. №3. С. 55–61
Человеческий капитал – как фактор опережающего экономического развития М.С. Хараева. Креативная экономика. 2009. Том 3. № 3. С. 20–27.
Филипенко А.С. Народная солидарная экономика: концептуальный эскиз. Экономика Украины. 2016. №6 (647). С. 19–28.
Lomonosov A., Lomonosova O., Nadtochii I. The systematization and classification of socio-economic problems in higher education. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. No. 4. Р. 137–147. DOI: 10.30525/2256-0742/2019-5-4-137-147
Ломоносов А.В., Ломоносова О.Е. Проблеми розвитку людського інтелектуального капіталу Херсонщини. Таврійський науковий вісник: науковий журнал. Херсон : Айлант. 2008. Вип. 57. С. 147–152.
Савіна Г.Г. Розроблення системи управління розвитком трудового потенціалу регіонів України в контексті світових інтеграційних процесів : монографія. Херсон : ХНТУ, 2010ю
Кущ А. Указываем молодежи на дверь: Почему Украине ни в коем случае нельзя сокращать госзаказ в образовании. 112 ua. URL: https://112.ua/mnenie/ukazyvaem-molodezhi-na-dver-pochemu-ukraine-ni-v-koem-sluchae-nelzya-sokrashhat-goszakaz-v-obrazovanii-454224.html (дата звернення: 31.07.2020).
Трохимчук А.В. Влияние образования на экономику в условиях постиндустриального общества. Концепт. 2017. Т. 14. С. 292–298. URL: http://e-koncept.ru/2017/770663.htm (дата звернення: 31.07.2020).
Данилишин Б. Зміни до держбюджету-2020: Процес руйнування наукової сфери вже запущено. Zik.ua. URL: https://zik.ua/blogs/zminy_do_derzhbiudzhetu_2020_protses_ruinuvannia_naukovoi_sfery_vzhe_zapushchenyi_963545 (дата звернення: 04.08.2020).
Мінсоцполітики запевняє, що суттєвого підвищення рівня бідності у 2020 році не буде. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3029694-minsocpolitiki-zapevnae-so-suttevogo-pidvisenna-rivna-bidnosti-u-2020-roci-ne-bude.html (дата звернення: 07.08.2020).
Дзеркало тижня. веб-сайт. URL: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/yakist-zhittya-na-shlyahu-do-adekvatnosti-.html (дата звернення: 12.08.2020).
Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.08.2020).
Львівська обласна державна адміністрація. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/indeks%20konkurentospromozhnosti_aparatka_pdf (дата звернення: 18.08.2020).
Рейтинг стран мира по Индексу уровня образования. URL: https://gtmarket.ru/ratings/education-index (дата звернення: 19.08.2020).
Україна посіла 5 місце з кінця у рейтингу кращих країн світу. Lenta.ua. URL: https://lenta.ua/ua/ukrayina-posila-pyate-mistse-z-kintsya-u-reytingu-krashchih-krayin-svitu-34813/ (дата звернення: 19.08.2020).
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
69-76
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА