ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Ключові слова: електронна комерція, онлайн-операції, ринок електронної комерції, бізнес-моделі електронного ринку, інтернет-магазини, канали електронних продаж

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку електронної комерції в Україні на сучасному етапі. Розглянуто основні види бізнес-моделей електронної комерції на онлайн-ринку. Визначено ключові фактори впливу на напрями та перспективи розвитку електронної комерції. Означено тренди розвитку пошукових систем, соціальних мереж та мобільного зв’язку, які невід’ємно пов’язані з ростом електронної комерції. Проаналізовано особливості європейського, американського та українського ринків електронної комерції. Досліджено вплив пандемії COVID-19 на ситуацію в електронній комерції, виявлено як позитивні, так і негативні аспекти ефекту від карантину. Запропоновано способи управління ризиками при проведенні операцій електронної комерції.

Посилання


Андрощук Г. COVID-19: вплив на електронну комерцію. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/medichne-pravo-farmacevtika/covid19-vpliv-na-elektronnu-komerciyu.html (дата звернення: 04.08.2020).
Буров М. Ризики споживачів у сфері e-commerce та шляхи запобігання їм. Юрист & Закон. 2019. №23. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012817 (дата звернення: 10.08.2020).
Про електронну комерцію: Закон України від 02 вересня 2015 р. № 675-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text (дата звернення: 25.08.2020).
Симоненко К. Топ-20 факторів, які будуть впливати на онлайн-торгівлю в 2020 році. URL. https://rau.ua/ecommerceuk/top-20-faktoriv-onlajn-torgivlyu (дата звернення: 17.08.2020).
Синявська О.О. Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2019. Вип. 9. С. 126–132.
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
65-68
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ