АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: нематеріальна мотивація, система мотивації персоналу, фактори мотивації, соціально-психологічні методи управління, метод анкетування

Анотація

Статтю присвячено аналізу соціально-психологічних аспектів мотивації трудової діяльності персоналу гірничодобувного підприємства. Надано обґрунтування складових мотиваційної системи, а також теоретичних основ матеріальної та нематеріальної мотивації працівників. Установлено, що крім матеріального стимулювання необхідно удосконалювати й соціально-психологічне управління. На етапі аналізу системи мотивації досліджуваного підприємства, з метою виявлення факторів та соціально-психологічних аспектів, використано метод анкетування, а також результати розрахунків динаміки рівня заробітної плати та зміни чисельності персоналу. З урахуванням виявлених недоліків запропоновано заходи щодо удосконалення соціально-психологічного механізму та визначено перспективи подальших досліджень.

Посилання


Трифонова О.В. Використання соціально-психологічних методів в сфері нематеріальної мотивації на підприємствах України. Економіка і регіон. 2012. № 3 (34). С. 198–201.
Рубанова Є.Ю., Колобова Н.А. Соціально-психологічні методи управління персоналом. Учені замітки ТОДУ. 2018. Т. 9. № 4. С. 54–59.
Церковна А.В., Харламова В.В. Використання соціально-психологічних методів управління персоналом. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2017. Т. 16. Вип. 3 (37). С. 222–237.
Скриль В.В., Галайда Т.О. Ефективне використання мотиваційного механізму в системі управління персоналом на підприємстві. Економічний форум. 2015. № 1. С. 1–6.
Хаметова Л.М. Маніпуляція та мотивація: соціально-психологічний аспект. Молодий вчений. 2017. № 9.1 (49.1). С. 174–178.
Сазонова Т.О., Кононенко А.В., Кононенко І.В. Стимулювання працівників як фактор підвищення результативності діяльності підприємства. Економічний форум. 2018. № 1. С. 215–221.
Suladze, E., Petrova, T., Kirillov, A. (2017) Improvement of the motivation and stimulation of personnel in small organizations. New generatioт, no. 14–1, pp. 61–66.
Bugaeva, M., Buryakov, S., Vassilieva, K., Zaytseva-Savkovich, E., Satsuk, T. (2019) The Efficiency Of Personnel Management Using Motivation Modern Methods. International Journal of Recent Technology and Engineering, vol. 8, no. 4, pp. 3922–3925.
Григорук П.М., Оксененко К.В. Управління мотивацією персоналу на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 688–692.
Звіт про управління Ferrexpo Poltava Mining, 2018. URL: https://www.ferrexpo.ua/system/files/id_reports/zvit_pro_upravlinnya_prat_poltavskiy_gzk_stanom_na_31.12.2018r_0.pdf (дата звернення: 26.07.2020).
Перепадя Ф.Л. Мотивація персоналу на металургійних підприємствах України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 16 (2). С. 85–88.
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
60-64
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ