МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: експорт, експортний потенціал, товарна та географічна структура експорту, експортна орієнтація, експортна квота, індекс Хіршмана, зовнішня торгівля

Анотація

Стаття присвячена прогностичній оцінці нарощування експортного потенціалу вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції. Для його комплексного дослідження здійснено розрахунок показників використання цього потенціалу на рівні держави, а саме: географічної та товарної структури експорту; рівня експортної орієнтації; експорту на одну особу; експортної квоти; індексу внутрішньогалузевої торгівлі; індексу Хіршмана тощо. Багатопоказниковий аналіз експортного потенціалу агропродовольчих ринків дав змогу зробити такі висновки: по-перше, аналіз географічної структури експорту сільськогосподарської продукції засвідчує, що Індія у період сучасності є найбільшим експортним ринком для України та найбільшим торговельним партнером країн Східної Європи. По-друге, показники рівня експортної орієнтації засвідчили, що її рівень майже усіх продовольчих груп товарів усе ж доволі низький. По-третє, важливим показником для прогностичної оцінки експортного потенціалу вітчизняного продовольчого комплексу є індекс концентрації експорту продовольства, або індекс Хіршмана. Результати розрахунків засвідчують, що розраховані індекси концентрації упродовж 2010–2018 рр. мають, на наш погляд, середні значення, що говорить про середню ширину структури експорту вітчизняних продовольчих товарів.

Посилання


Scott L., Vollrath Т. Global Competitive Advantage and Overall Bilateral Complementary in Agriculture: Statistical Review. United States Department of Agriculture, Economic Research Service. Statistical Bulletin. № 850. Washington, 1992. 182 р.
Сенишин О.С. Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції на світових ринках. Науковий вісник Херсонського державного університету: збірник наукових праць. 2014. Вип. 6/2014. Ч. 2. С. 58–60.
Senyshyn O., Kundytskyj O., Klepanchuk O. An index analysis for the assessment of the competitiveness of food products in Ukraine. Journal of Competitiveness: scientific periodical journal. Issue 11(2). Czech Republic: Tomas Bata University in Zlin Centre, 2019. P. 130–143.
Зовнішня торгівля України: статистичний збірник / відпов. за випуск А. Фризоренко. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 102 c.
Основні показники зовнішньої торгівлі України. Український клуб аграрного бізнесу (UCAB). URL: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini. (дата звернення: 18.08.2020).
Баланси споживання основних продуктів харчування населенням України за 2018 рр.: статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенка. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 59 c.
Статистичний щорічник України за 2018 рік / за ред. І.Є. Вернера. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 482 c.
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
23-27
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ