АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: аналіз фінансового стану, ділова активність, ліквідність, фінансова стійкість, рентабельність

Анотація

Результати аналізу фінансового стану підприємств формують інформаційну основу для прийняття рішень стосовно структури капіталу з позиції його оптимізації та стосовно вкладання ресурсів з позиції їх ефективності. Важливими є дані як ретроспективного, так і перспективного аналізу фінансового стану підприємства, що визначають його здатність функціонувати у зовнішньому середовищі, ідентифікувати та реалізовувати свій потенціал у діловому співробітництві, забезпечувати задоволення економічних інтересів підприємства та його партнерів стосовно фінансових та інших відносин. Проте сьогодні якість інформаційного забезпечення може бути досягнута лише за умови аналізу як показників конкретного господарюючого суб’єкта, так і показників усієї галузі, в якій він функціонує.

Посилання


1. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация. Москва : Финансы и статистика, 2003. 624 с.
2. Гудзь Т.П. Матричний аналіз фінансової рівноваги підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2016. № 4 (76). С. 149–157.
3. Івченко Л.В., Федорченко О.Є. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення. Фінанси, облік і аудит. 2015. Вип. 1 (25). С. 197–210.
4. Лахтіонова Л.А. Аналіз фінансової стійкості суб’єктів підприємницької діяльності : монографія. Київ : Знання України, 2013. 1091 с.
5. Мінфін : сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2017. (дата звернення: 08.05.2020).
6. Діяльність підприємств : статистичний збірник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ9_u.htm. (дата звернення: 08.05.2020).
7. Хелферт Э. Техника финансового анализа. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 640 с.
8. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 566 с.
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
96-99
Розділ
СЕКЦІЯ 7 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ