ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: управлінська звітність, стратегія, управління, формат звітності, показники

Анотація

У статті розглянуто методичні засади формування системи стратегічної управлінської звітності суб’єктів господарювання. Виявлено, що стратегічна управлінська звітність виступає інформаційною базою для прийняття стратегічних управлінських рішень, спрямованих на підтримку конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі розвитку підприємства, та її застосування дає змогу коригувати стратегію підприємства шляхом внесення змін до системи ключових показників стратегічного планування і бюджетування. Доведено, що формат стратегічної управлінської звітності являє собою спосіб розташування показників звітності, що дає змогу більш оперативно задовольняти потреби внутрішніх користувачів в інформації про стан об'єктів стратегічного управління.

Посилання


1. Бандура З.Л., Шевчук В.Р., Семенюк Л.В. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством : монографія. Львів : ЛНУ, 2016. 247 с.
2. Гладій І.О. Управлінська звітність підприємства: принципи формування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 604–609.
3. Дисциплінарна матриця управлінської звітності : монографія / В.В. Сопко та ін. Київ : КНТЕУ, 2016. 455 с.
4. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. Москва : Олимп-Бизнес, 2004. 416 с.
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
92-95
Розділ
СЕКЦІЯ 7 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ