НОВІТНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ДО КРЕАТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

Ключові слова: мотивування, управлінський підхід, креативний розвиток, творча праця, моніторинг, інструменти

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності постійно поновлюваного заохочення персоналу та трансформації управлінських підходів до креативної мотивації. Визначено небезпечні наслідки феномена Р. Шпренгера «будь-яке мотивування руйнує мотивацію» для креативного розвитку організації. Доведено, що грошова мотивація також не є ефективним інструментом стимулювання креативного розвитку персоналу. Проведено аналіз результатів комплексного моніторингу планованих змін у практиці винагород вітчизняних підприємств (заробітні плати, програми надання премій і пільг) в галузі управління розвитком персоналу. Визначено основні фактори, що впливають на ухвалення мотиваційних рішень. Обґрунтовано ефект витіснення екстернальним мотивуванням інфернальної мотивації: інтерес до винагороди витісняє інтерес до творчої праці як такої. Описано роль нейромедіаторів. Визначено новітні управлінські підходи до креативної мотивації працівників та їх передумови.

Посилання


1. Базалійська Н.П., Міщук В.В. Сутнісні підходи формування системи мотивації трудової поведінки працівників на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 232–236.
2. Гонтарева І.В., Шеянова Ю.Д. Застосування організаційних інновацій як основи побудови механізму формування організаційного капіталу суб’єктів підприємництва. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2018. № 3 (2). С. 94–97.
3. Нікітін Ю.О., Рукас-Пасічнюк В.Г. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 4. С. 238–246.
4. Резнікова Т.О., Бардадим О.І. Аналіз мотиваційної чутливості новаторського персоналу підприємства. Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 23 жовтня 2009 р.). Донецьк : ДДУУ, 2009. С. 424–427.
5. Свидрук І.І. Роль інтелектуального капіталу в постіндустріальному суспільстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 26. Ч. 1. С. 103–106.
6. Свидрук І.І. Управління мотивацією творчого розвитку працівників. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22. № 5. С. 395–401.
7. Шостак І.В. Грейдування як сучасна система стимулювання праці різних категорій персоналу підприємства торгівлі. Бізнес-Інформ. 2015. № 4. С. 315–320.
8. Sprenger R.K. Motivation. Wörterbuch der Mikropolitik. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 1998. P. 181–184.
9. Ferry Korn HayGroup. Emotional and social intelligence for effective leadership. URL: http://www.haygroup.com/leadershipandtalentondemand (дата звернення 17.04.2020).
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
42-45
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ