ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Ключові слова: торговельна галузь України, CRM-системи, управління торговельними підприємствами, структура галузей національної економіки, галузь спеціалізації, рейтингове оцінювання, експертний метод

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасного стану торговельної галузі України та її регіонів, рейтинговому оцінюванню та вибору CRM-систем для управління торговельними підприємствами. Проаналізовано динаміку структури галузей економіки України за 2010–2017 рр. Зазначено, що за цей період оптова та роздрібна торгівля була провідною галуззю економіки України, зберігаючи у структурі галузей національної економіки перше місце за обсягом реалізованої продукції. Визначено, в яких регіонах України торгівля є галуззю спеціалізації, проведено її порівняння з традиційними галузями країни: промисловістю і сільським господарством. Підтверджено статус України як індустріально-аграрної держави. Експертним методом перевірено ступінь узгодженості думок експертів щодо рейтингу чотирьох CRM-систем: Terrasoft Creatio, Bitrix24, AmoCRM, «Мегаплан». Визначено найбільш оптимальну CRM-систему для управління торговельними підприємствами України.

Посилання


1. Бойко Н.І. Розвиток та аналіз автоматизованих інформаційних систем та їх вплив на діяльність підприємств торгівлі. Торгівля, комерція, підприємництво. 2012. Вип. 14. С. 153–158.
2. Результати дослідження ринку CRM в Україні. URL: https://www.bitrix24.ua/crmresearch2018/ (дата звернення: 02.11.2019).
3. Лучшие CRM-системы 2018 года. URL: https://best-crm.ru/crm-rating-2018/ (дата звернення: 02.11.2019).
4. Рейтинг CRM-систем. URL: http://wt.ua/blog/news-5.html (дата звернення: 02.11.2019).
5. Топ 10 лучших CRM-систем для Украины. URL: http://www.livebusiness.com.ua/tools/crm/ (дата звернення: 02.11.2019).
6. Рейтинг лучших CRM-систем. URL: https://inmark.idresult.ru/rejting-crm-sistem/ (дата звернення: 02.11.2019).
7. Рейтинг лучших CRM-систем 2019 года. URL: https://basetop.ru/reyting-luchshih-crm-sistem/ (дата звернення: 02.11.2019).
8. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010–2017). URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/sze.htm (дата звернення: 02.11.2019).
9. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за регіонами у 2017 році. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/fin/osp/osp_reg/orps_reg/orps_reg_u_17.htm (дата звернення: 02.11.2019).
10. Білоцерківський О.Б. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи стандартизації, метрології та управління якістю». Харків : НТУ «ХПІ», 2019. 120 с.
11. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А. Практикум по теории статистики : учебное пособие / под ред. Р.А. Шмойловой. Москва : Финансы и статистика, 2006. 416 с.
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
120-123
Розділ
СЕКЦІЯ 8 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ