НЕЙРОМАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ключові слова: нейромаркетинг, нейромаркетингові дослідження, нейроскануючі технології, нейровізуалізація

Анотація

У статті розглянуто теоретико-практичні засади формування важливої складової комплексу маркетингових досліджень, яка базується на методиці та інструментах нейромаркетингу. Проаналізовано основні аспекти впровадження нейроскануючих технологій і зроблено висновки щодо доцільності використання техніки нейромаркетингу та нейрофізіологічних досліджень для визначення особливостей реакції споживачів на маркетингові стимули. Обґрунтовано необхідність доповнення класичних методів досліджень методами нейровізуалізації. У статті актуалізується проблема прискорення процесу формування нейроетики у суспільстві і трансформації поглядів маркетологів щодо використання результатів досліджень людської психіки в комплексі маркетингу.

Посилання


1. Kotler P. (2013). Marketing. Pearson Australia. 715 p.
2. Dooley R. (2012). Brainfluence. John Wiley & Sons, 2011. 304 p.
3. Zaltman G. (2003). How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market. Boston: Harvard Business Review Press. 352 p.
4. Берд К. Неосознанный брендинг. Компьютерра. 2006. № 46. С. 38–39.
5. Трайндл А. Нейромаркетинг. Визуализация эмоций. Москва : Альпина Паблишер, 2017. URL: https://f.ua/alpina-pablisher/neyromarketing-vizualizacija-yemociy.html#read_100691. (дата звернення: 21.10.2019).
6. Lindstrom M. (2012). Buyology: How Everything We Believe About Why We Buy is Wrong. Random House. 272 p.
7. Carter R. Mapping the Mind. London : Phoenix, 2012. Pp. 12–16.
8. Loewenstein G. Exotic Preference: Behavioral Economics and Human Motivation. Oxford University Press, 2007. 688 p.
9. Leeflang P., Wittink R. (2013). Building Models for Marketing Decisions. Springer Science & Business Media, 645 p.
10. Москаленко О.Д. Особливості нейромаркетингу та актуальність використання айтрекінгу при тестуванні веб-сторінок. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2018. № 15. С. 373–382. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2018_15_43. (дата звернення: 21.10.2019).
11. Жмай О.В. Становлення та розвиток концепції нейромаркетингу в сучасних умовах. Market economy: modern management theory and practice. 2018 Vol. 17. Issue 1 (38). Pp. 157–170.
12. Фігун Н.В., Бабанова І.Ю. Дослідження впливу факторів нейромаркетингу на поведінку споживачів. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 2.4. С. 372–377.
13. Вудвуд В.В. Нейро… – новітній інструмент впливу на поведінку споживачів у недосконалих умовах ринкової економіки України. Інноваційна економіка. 2013. №7. С .210–212.
14. Маркетинг: большой толковый словарь / Под ред. А.П. Панкрухина. Москва : Омега-Л., 2010. 256 c.
15. Чернова М.А., Клепиков О.Е. Демистификация нейромаркетинга. 2010. URL: https://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/demistifikatsija-nejjromarketinga/ (дата звернення: 21.10.2019).
16. Акулич М. Нейромаркетинг. Москва : Издательские решения, 2010. 122 с. URL: http://padaread.com/?book=8923 (дата звернення: 21.10.2019).
17. Красильников А.Б. Становление концепции нейромаркетинга. Проблемы маркетинга. 2015. № 9. С.179–181.
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
97-101
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА