МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕГУСТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Ключові слова: дегустаційні заходи, інтегровані маркетингові комунікації, маркетинговий менеджмент, формування попиту, стимулювання збуту

Анотація

Розкрито сутність та значення дегустаційних заходів, як елементу інтеграційних маркетингових комунікацій. Проаналізовано підходи, твердження та думки сучасних науковців. Досліджений механізм, основні складові, алгоритм побудови та порядок проведення комплексу дегустаційних заходів. Сформовано основні проблеми управління маркетинговою комунікаційною політикою підприємницьких структур. Визначено основи застосування інтегрованих маркетингових комунікацій. Розглянуто проблематику правильності проведення дегустаційних заходів, як головного елемента маркетингового менеджменту на шляху підприємства до завоювання ринкової ніші. Управління маркетинговим менеджментом представлено, як невід’ємний елемент політики впливу на споживацьке рішення при формуванні попиту та стимулюванні збуту своєї продукції сучасними підприємствами.

Посилання


1. Беркитт Х. Маркетинг победителей. Секреты лучших маркетологов мира. Москва, 2008. 304 с.
2. Войнаренко С.М. Комунікативна політика підприємств в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6/2. С. 51–54. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/051-054.pdf (дата звернення: 13.11.2019).
3. Раупов Р. Інтеграція маркетингових комунікацій. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. С. 85–89. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_6_3/pdf/085-089.pdf (дата звернення: 13.11.2019).
4. Камминз Дж. Стимулирование сбыта. Как провести эффективную промо-кампанию. Москва, 2003. 308 с.
5. Кузик О.В. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на сучасних підприємствах. Стратегія економічного розвитку України. 2014. № 34. С. 130–135.
6. Литовченко И.Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования. Київ, 2015. 212 с.
7. Магдино Ог. Величайший торговец в мире. Санкт-Петербург, 2003. 46 с.
8. Міронова Ю.В. Науково-теоретичні основи дослідження маркетингових комунікаційних процесів на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 207–214.
9. Питер Р.Д. Управление маркетингом. Москва, 1998. 560 с.
10. Ульвик Э. Чего хотят потребители. Киев, 2007. 224 с.
11. Шкляєва Г.О. Інтерактивні маркетингові комунікації у менеджменті підприємства. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1/7. С. 509–515.
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
64-68
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ