КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: стійкий розвиток, стійкість, екологічна безпека, економічна стабільність, соціальне благополуччя

Анотація

У статті представлено змісту концепції управління стійким розвитком підприємств; уточнено поняття «стійкий розвиток підприємства» та розкрито сутність підходів до класифікації видів стійкості  підприємства. Наголошується на тому, що стійкий розвиток на мікрорівні можливий за умов, коли забезпечено збалансоване вирішення проблем економічного, соціального та екологічного характеру. Лише точкові зміни радикально не вплинуть на ситуацію, тому компаніям потрібно розробити власний підхід до стійкого розвитку. У статті обґрунтовано концепцію управління стійким розвитком підприємства та наведено її схематичне вираження; доведено універсальність концепції шляхом побудови діаграми зворотного зв’язку для ілюстрації взаємодії факторів впливу між собою та на забезпечення стійкого розвитку підприємства.

Посилання


1. Daly H.E. On Wilfred Beckerman’s Critique of Sustainable Development. Environmental Values. 1995. № 4. P. 49–55. DOI: 10.3197/096327195776679583
2. Fien J., Macclean R., Park M.-G. Work, learning and sustainable development. Opportunities and challenges. Technical and vocational education and training: Issues, concerns and prospects. Vol. 8. 2009. 516 p.
3. Jackson T. Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet. Earthscan. 2011. 276 p. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2010.07.019
4. Kasych A., Vochozka M. Theoretical and methodical foundations of sustainable management in modern companies. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2007. №2. С. 298–305.
5. Kasych A. Vochozka M. Medothological support of the enterprise sustainable development management. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. №1. С. 371–381.
6. Kasych A., Vochozka M. The Choice of Methodological Approaches to the Estimation of Enterprise Value in Terms of Management System Goals. QUALITY Access to Succes. Vol. 20 (No. 169). 2019. рр. 3–9.
7. Meadows D.H., Randers J., Behrens W.W. The Limits to Growth. Universe Books, New York, NY. 1972. 161 p.
8. Simms A., Johnson V. Growth Isn’t Possible. URL: http://www.neweconomics.org/publications/entry/growth-isnt-possible (дата звернення: 14.11.2019).
9. Артюхов В.В. Общая теория систем: Самоорганизация, устойчивость, разнообразие, кризисы. Москва : КД Либроком, 2014. 224 c.
10. Гусаров Ю.В. Управление: динамика неравновесности : науч. издание. Москва : Экономика, 2003. 382 с.
11. Касич А.О., Глущенко Д.О. Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Економіка та держава. 2016. №11. С. 65–70.
12. Новікова О.Ф., Амоша О.І., Антонюк В.П. та ін. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : монографія. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2012. 534 с.
13. Эшби У.Р. Введение в кибернетику. Москва : Издательство иностранной литературы. 1959. 432 с.
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
75-81
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ