ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

  • Т.Є. Шедякова
  • В.І. Шаповал
Ключові слова: інноваційне підприємництво, державна політика, високі технології, конкурентоспроможність, науково-технічний потенціал

Анотація

У статті аналізуються особливості підприємницької діяльності в розвинених країнах, а також значення державного впливу на сфери реалізації підприємницьких інновацій; надано рекомендації щодо вдосконалення мотиваційного механізму інноваційної діяльності в Україні на прикладі досвіду цих країн. Для досягнення поставлених цілей в статті сформульовані та визначені зміст, природа і витоки інноваційного підприємництва, його пріоритети і перспективи, а також особливості структурних змін підприємництва в сучасній світовій економіці. Запропонована концепція стимулювання механізмів розвитку інноваційної культури, а також зменшення регулятивних та адміністративних перешкод у розвитку інноваційно-підприємницької діяльності, враховує специфічні особливості трансформаційних процесів в Україні і може бути реалізована завдяки інструментам, що розглянуті в роботі.

Посилання


1. 21st Century Innovation Systems for Japan and the United States: Lessons from a Decade of Change. Report of a Symposium. Washington, DC: The National Academies Press. 2009. 304 р.
2. Rozansky R. Becoming America’s Seed Fund: Why NSF’s SBIR Program Should Be a Model for the Rest of Government. URL: https://itif.org/publications/2019/09/26/becoming-americas-seed-fund-why-nsfs-sbir-program-should-be-model-rest (дата звернення: 14.11.2019).
3. Тарасенко Т.В., Архієрієв С.І. Досвід запровадження урядових програм інноваційного розвитку. Харків : Золоті сторінки, 2007. 96 с.
4. Мазур А.А., Стогний В.С., Осадчая Н.В. Технопарки Китая. Наука та інновації. 2006. Т 2. № 3. С. 127–134.
5. Gurry F. Innovative India: Making Rapid Strides on the Innovation Front. URL: https://www.thehindubusinessline.com/opinion/innovative-india/article28627793.ece (дата звернення: 14.11.2019).
6. Innovation 2020: Excellence Talent Impact – Ireland’s Strategy for Research and Development, Science and Technology. Interdepartmental Committee on Science, Technology and Innovation. 2015. URL: https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Innovation-2020.pdf (дата звернення: 14.11.2019).
7. Innovation Investment in Central, Eastern and South-Eastern Europe: Building Future Prosperity and Setting the Ground for Sustainable Upward Convergence. EIB Economics Department. 2018. URL: https://www.eib.org/attachments/efs/innovation_investment_in_cesee_en.pdf (дата звернення: 14.11.2019).
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
36-40
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ